Genetické mapování a DNA markery

Přehled molekulárních markerů a jejich typů, analýza chromatogramů a sekvencí DNA, porovnání DNA a proteinů, vyhledávaní v databázích DNA a proteinů, způsoby odvozování a validace molekulárních markerů, sekvence a struktura genů a repetic a jejich využití pro odvozování markerů, práce s "Express Sequence Tags" (ESTs), SNP markery, genetické a fyzické mapy, mapovací populace a jejich použití, softwarové nástroje pro konstrukci map, porovnání genomů a využití kolinearity pro konstrukci map, "consensus" mapy, využití genetických a fyzických map.