Laboratorní cvičení z fytochemie

Ve cvičení z fytochemie se studenti seznámí s metodami izolace sekundárních metabolitů z různých rostlinných orgánů a jejich identifikací a kvantifikací pomocí klasických separačních a spektrálních metod. Vybrané sekundární metabolity budou analyzovány instrumentální analýzou - kapalinovou chromatografií, kapilární elektroforézou a hmotnostní spektrometrií.