Enzymologie

Historický přehled. Základní charakteristika enzymů. Kofaktory. Názvosloví enzymů. Lokalizace enzymů. Izolace, purifikační postupy. Struktura enzymů. Metody studia aktivního centra. Kovalentní modifikace enzymů. Mechanismus enzymové katalýzy. Enzyme kinetics - the Michaelis-Menten equation Michaelisova konstanta, reakční řád, enzymové jednotky, číslo přeměny. Vliv pH a teploty na aktivitu enzymů. Jedno, dvou a třísubstrátová reakce. Enzymová specifita a regulace - alosterická regulace, kovalentní modifikace. Inhibice enzymů. Metody stanovení enzymové aktivity. Kontrola metabolických drah. Organizované enzymové systémy. Enzymy v buňkách. Klinické aspekty enzymologie. Využití enzymů v praxi.