Experimentální metody studia obranné reakce rostlin

Jednotlivé úlohy cvičení zahrnují protokoly přípravy rostlinného materiálu a praktický design působení různých abiotických a stresových faktorů a přípravu vzorků rostlinných pletiv a extraktů pro následné analýzy spektrofotometrickými, fluorimetrickými, chromatografickými, elektroforetickými a histochemickými metodami: Příprava testovaného materiálu a jeho ovlivnění působením stresového faktoru. Pěstování rostlin a jejich vystavení působení stresových faktorů, odběr rostlinného materiálu a jeho uchovávání. Příprava protoplastů a buněčných kultur. Stanovení buněčné hustoty, životnosti, buněčné smrti a regenerace buněčné stěny při působení stresových faktorů. Stanovení a lokalizace reaktivních forem kyslíku v rostlinách. Stanovení produkce oxidu dusnatého a reaktivních forem dusíku v rostlinných extraktech. Lokalizace produkce oxidu dusnatého v rostlinných pletivech. Stanovení produktů peroxidace lipidů v rostlinných extraktech. Stanovení celkové antioxidační kapacity v rostlinných extraktech. Stanovení aktivity enzymů podílejících se na degradaci aktivních forem kyslíku (askorbátperoxidasa, glutathionperoxidasa, katalasa). Stanovení izoenzymového zastoupení peroxidas nativní elektroforézou. Stanovení aktivity fenylalaninamoniaklyasy. Lokalizace produkce fenolických látek ligninu v rostlinném pletivu. Stanovení volných a vázaných fenolických látek v rostlinných extraktech. Stanovení produkce volných a konjugovaných polyaminů metodou HPLC. Stanovení nízkomolekulárních a proteinových S-nitrosothiolů v rostlinných extraktech. 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)