Molekulární biologie

Předmět zahrnuje pokročilý a komplexní pohled na molekulární děje v buňce. Výuka je založena na mezinárodní učebnici Molecular Biology of the Cell doplněnou o nejnovější informace z oboru. Pro snazší pochopení probíraných jsou přednášky doplněny instruktážními animacemi a videonahrávkami buněčných a molekulárních dějů a diskusí na semináři. Prvních deset témat je zaměřeno na principy a molekulární podstatu důležitých dějů v buňce, zbývající dvě témata jsou pak věnována technikám molekulární biologie, které umožnily dosažení stávající úrovně poznání. Vybrané přednášky budou realizovány v anglickém jazyce, studentům bude pro konzultace na semináři k dispozici lektor anglického jazyka. Témata přednášek: 01. Buňky a genomy 02. DNA a chromozomy 03. DNA replikace, opravy a rekombinace 04. Transkripce a translace 05. Regulace genové exprese 06. Organizace buňky, cytoskelet 07. Pohyb organel, třídění proteinů 08. Membránový transport 09. Signalizace 10. Buněčný cyklus 11. Techniky molekulární biologie I, manipulace DNA, RNA a proteinů 12. Techniky molekulární biologie II, vizualizace buněk a buněčných struktur

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)