Molekulární biologie

Předmět zahrnuje pokročilý a komplexní pohled na molekulární děje v buňce. Výuka je založena na mezinárodní učebnici Molecular Biology of the Cell doplněnou o nejnovější informace z oboru. Pro snazší pochopení probíraných jsou přednášky doplněny instruktážními animacemi a videonahrávkami buněčných a molekulárních dějů a diskusí na semináři. Prvních deset témat je zaměřeno na principy a molekulární podstatu důležitých dějů v buňce, zbývající dvě témata jsou pak věnována technikám molekulární biologie, které umožnily dosažení stávající úrovně poznání. Vybrané přednášky budou realizovány v anglickém jazyce, studentům bude pro konzultace na semináři k dispozici lektor anglického jazyka. Témata přednášek: 01. Buňky a genomy 02. DNA a chromozomy 03. DNA replikace, opravy a rekombinace 04. Transkripce a translace 05. Regulace genové exprese 06. Organizace buňky, cytoskelet 07. Pohyb organel, třídění proteinů 08. Membránový transport 09. Signalizace 10. Buněčný cyklus 11. Techniky molekulární biologie I, manipulace DNA, RNA a proteinů 12. Techniky molekulární biologie II, vizualizace buněk a buněčných struktur