Angličtina pro biochemiky 2

Úkolem předmětu je zrekapitulovat dosažené znalosti angličtiny ze střední školy Gramatika je zopakována s pomocí English Grammar in Use (Cambridge University Press), Raymond Murphy. Učebnice je doplněna poznatky z oborů chemických (proteosyntéza, enzymy) i biologických (genové inženýrství a GMO). Důraz je kladen na zvládnutí četby a překlad textů, orientaci v textu a aplikaci nastudované gramatiky. Výuka je doplněna aktuálními odbornými články ze světových časopisů jako například Science, Nature. Studenti by měli být schopni pochopit text v angličtině, volně konverzovat o dané problematice, zapojit se aktivně do diskuze, klást dotazy a odpovídat na ně.