Experimentální metody biochemie

Pokročilé praktické úlohy z biochemie. Homogenizace a extrakce biologického materiálu. Precipitační a centrifugační metody. Automatizované stanovení obsahu proteinů v sériových vzorcích (destičkový reader). Gelová elektroforéza za nativních podmínek, barvení na enzymovou aktivitu. SDS-PAGE, přenos proteinů z gelu na membránu, imunodetekce. Isoelektrická fokusace. Tricinová elektroforéza proteinů. Iontoměničová chromatografie proteinů v nízkotlakém uspořádání. Stanovení molekulové hmotnosti proteinů pomocí střednětlaké gelové chromatografie. Chromatofokusace. HPLC separace polyaminů. Proteolytické štěpení proteinového vzorku v gelu a MALDI-TOF fingerprinting peptidových hmotností. Stanovení molekulové hmotnosti intaktních proteinů hmotnostní spektrometrií MALDI-TOF. Lokalizace proteinů a enzymů v tkáňových řezech (světelná mikroskopie). Stanovení látek amperometrickým biosensorem. Stanovení aktivity oxidas pomocí Clarkovy kyslíkové elektrody. Analýza interakce enzymu se substrátem nebo inhibitorem absorpční spektroskopií. Stanovení enzymové aktivity pomocí spektrofluorimetrie. Imunochemické metody - dvojitá radiální imunodifuze podle Ouchterlonyho, střetná (protisměrná) imunoelektroforéza, raketová imunoelektroforéza. Analýza glykoproteinu pomocí deglykosylačních enzymů a gelové elektroforézy. Chemická modifikace proteinů.