Rostlinná biochemie

Rostlinná buňka - buněčná stěna, membránové organely (struktura, funkce). Transportní mechanismy. Fotosyntéza. Regulace využití světelné energie. Tvorba ATP. Benson-Calvinův cyklus. C3, C4, CAM rostliny. Fotorespirace. Transport látek v chloroplastech. Metabolismus monosacharidů. Metabolismus zásobních cukrů. Metabolismus strukturálních cukrů. Stavba buněčné stěny. Metabolismus rostlinných lipidů. Základní metabolismus dusíku. Fixace dusíku. Nitrátový metabolismus. Asimilace NH3. Metabolismus aminokyselin. Příjem a metabolismus sulfátů. Metabolismus fenolických sloučenin. Metabolismus izoprenoidů. Senescence a programovaná buněčná smrt. Rostlinná patologie. Rostlinná buněčná biotechnologie.