Seminář pro bioinformatiky 1

Přednášky o výzkumném zaměření Katedry biochemie, katedry fyzikální chemie a biologických kateder. Prezentace zajímavých témat studenty.