Diplomová práce 2

Experimentální řešení zvolené problematiky v rámci diplomové práce. Prezentace výsledků formou seminární práce. Zpráva musí být strukturovaná na cíle práce, úvod do problematiky, metody, výsledky/předpokládané výsledky a závěr.