Seminář pro bioinformatiky 3

Řešení početních, odvozovacích a logických úloh z biochemie. Aminokyseliny: závislost náboje na pH, titrační křivka, isoelektrický bod, Henderson-Hasselbachova rovnice. Peptidy: odhad celkového náboje, analýza sekvence. Proteiny: predikce struktury. Sacharidy: chemické vzorce, charakteristické reakce. Lipidy: názvosloví mastných kyselin, vlastnosti fosfolipidů, fosfolipasy. Nukleové kyseliny: párování bazí, reakce fosfoesteras a fosfodiesteras, DNA sekvencování. Základy termodynamiky: Gibbsova energie, rovnovážná konstanta, odhad průběhu reakce, spřažené reakce. Redoxní reakce: redoxní potenciál, Nernstova rovnice, redoxní páry, dýchací řetězec v mitochondriích, odhad průběhu redoxní reakce. Enzymy: enzymová aktivita, číslo přeměny, rovnice Michaelise-Mentenové, substráty a inhibitory enzymů. Glykolýza, citrátový cyklus, dýchací řetězec, fotosyntéza: průběh jednotlivých reakcí, termodynamické parametry.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)