Výživa a biochemie potravin

Základy biochemie výživy (chemická energie, respirační kvocient, energetický ekvivalent, bazální metabolismus, základní živiny). Rozdělení potravin. Nutriční hodnota (bílkoviny, tuky, sacharidy, minerální látky a voda). Přídatné látky (barviva, konzervanty, emulgátory, polyfosfáty aj.). Kontaminanty (polyaromatické uhlovodíky, mykotoxiny, aminy, polyaminy, alergeny, rezidua léčiv, těžké kovy aj.). Aminokyseliny a bílkoviny v potravinách - výskyt, biochemie a fyziologie, metody stanovení. Enzymy v potravinách - výskyt, biochemie, fyziologie. Změny a vliv na zpracování potravin. Sacharidy a cukerné deriváty v potravinách - výskyt, biochemie a fyziologie, metody stanovení. Tuky a lipidy v potravinách - výskyt, biochemie a fyziologie, žluknutí tuků, kažení potravin, metody stanovení v potravinách, oxidované lipidy ve výživě, význam pro biochemii potravin. Minerální látky - rozdělení, jejich funkce. Biochemické a fyziologické vlivy minerálních látek v potravinách, metody stanovení v potravinách. Vitaminy v potravinách - výskyt, biochemie a fyziologie, změny při zpracování potravin, metody stanovení. Hormony v metabolismu sacharidů, bílkovin a tuků - význam pro biochemii potravin. Látky s antioxidačními účinky, metody měření antioxidační aktivity se zaměřením na analýzu potravin. Cizorodé látky (xenobiotika) v potravinách. Antibiotika - použití v lékařství, zemědělství, potravinářství. Geneticky modifikované potraviny Malnutrice (parentrální a enterální výživa). Vyhlášky a legislativa.