Biochemie rostlin

Rostlinná buňka - buněčná stěna, cytoplazmatická membrána, buněčné organely (struktura, funkce, lokalizace metabolických drah). Fotosyntéza. Regulace využití světelné energie. Tvorba ATP. Benson-Calvinův cyklus. C3, C4, CAM rostliny. Fotorespirace. Metabolismus monosacharidů a polysacharidů. Metabolismus zásobních cukrů. Metabolismus strukturálních cukrů. Biosyntéza složek buněčné stěny. Metabolismus lipidů u rostlin. Základní metabolismus dusíku. Fixace dusíku. Nitrátový metabolismus. Asimilace NH3. Příjem a metabolismus sulfátů. Metabolismus aminokyselin a tvorba zásobních proteinů. Transportní mechanismy. Metabolismus izoprenoidů. Signální regulace růstu a vývoje rostlin. Senescence a programovaná buněčná smrt. Obranné reakce rostlin po vystavení působení biotických a abiotických stresových faktorů.