Klinická biochemie

 • Laboratorní medicína a její postavení v diagnostice – fáze vyšetřovacího procesu
  Preanalytická fáze vyšetření (příprava pacienta, zásady odběru biologického materiálu, uzavřený odběrový systém, uchovávání a transport biologického materiálu, automatizace neanalytické fáze), úskalí preanalytiky – základní interference, režimy vyšetřování. Postanalytická fáze (základní indikace a interpretace laboratorního nálezu, referenční meze, definice kritických hodnot, způsoby vydávání výsledků, bezpečí pacienta).
 • Tumorové markéry a možnosti jejich využití
  Definice a vlastnosti tumorového markeru. Základní tumorové markery a jejich přínos pro diagnostiku novotvaru. Výpočty odhadu rizika onemocnění: index zdravé prostaty, Roma index….
 • Laboratorní vyšetření v nefrologii
  Fyzikální a chemické vyšetření moče, močový sediment, mikroskopické vyšetření moče a jeho automatizace, interpretace nálezů. Indikátorové proteiny moče. Základní funkce ledvin a jejich poruchy. Funkční vyšetření ledvin – odhad glomerulární filtrace na základě současných algoritmů, základní tubulární funkce. Zásady sběru moči.
 • Laboratorní vyšetření v diabetologii, základní vyšetření v hepatologii a gastroenterologii.
  Diabetes mellitus 1 a 2 typu, určení diagnózy diabetu. Testy na krátkodobou a dlouhodobou kompenzaci diabetu. Stanovení glykémie, oGTT, glykovaného hemoglobinu, inzulínu, proinzulínu, C- peptidu, mikroalbuminurie. Základní funkce jater a jejich poruchy. Vyšetření enzymů, FOB, bilirubin….
 • Vyšetření specifických proteinů v séru, plazmě a likvoru
  Základní vlastnosti a složení plazmy a likvoru. Specifické proteiny a možnosti využití v laboratorní diagnostice. Základní techniky pro jejich stanovení. Výpočty odhadu intrathekální syntézy a odhad funkce hematoencefalické bariéry. Základní typy cytologických nálezů v likvoru.
 • Vnitřní prostředí
  Vyšetřování vnitřního prostředí (odběr biologického materiálu, typy poruch ABR, přístrojová technika pro vyšetřování ABR, oxymetrie, metabolizmus iontů a metabolitů, osmolalita). POCT technologie a jejich význam.
 • Rizikové faktory aterosklerózy
  Etiopatogeneze onemocnění. Vnější a vnitřní faktory. Skórovací systémy rizika aterosklerózy. Hyperlipidémie. Akutní koronární syndrom - srdeční troponiny a jejich význam v diagnostice. Natriuretické peptidy. Odborná doporučení pro diagnostiku AKS.
 • Dědičné metabolické poruchy
  Struktura buňky. Buněčné a tkáňové lokalizace biochemických procesů. Transportní procesy. Genetická onemocnění. Dědičné metabolické poruchy a jejich vyšetřování.
 • Základní statistické pojmy a systém vnitřní kontroly kvality
  Základní pojmy, deskriptivní statistika, rozdělení souboru dat, porovnání dvou souborů, transformace dat, validace metody, vnitřní a externí kontrola kvality
 • Endokrinologie
  Základní rozdělení hormonů. Štítná žláza – základní vyšetření, testy na autoimunitní poruchy, hormony kůry nadledvin - stanovení kortizolu a funkční testy (dexametazonový test), pohlavní a gestační hormony – hormonální regulace menstruačního cyklu, menopauza, vyšetření androgenů
 • Laboratorní diagnostika zánětu
  Cytokiny, Proteiny akutní fáze. Infekční onemocnění - testy na rozlišení bakteriální a virové infekce. Laboratorní diagnostika sepse.
 • Vyšetřovací techniky v klinické biochemii
  Analýza nízkomolekulárních organických látek. Analýza bílkovin. Imunoanalýza. Stanovení katalytické koncentrace enzymů.


Předmět a organizace klinické biochemie. Terminologie KB a medicíny. Úvod do chemické patologie a interpretace výsledků. Biologický materiál pro klinicko-biochemické vyšetření. Biologická variabilita. Referenční hodnoty. Úvod do klinicko-biochemické analytiky. Laboratorní techniky KB. Preanalytické ovlivnění biochemických vyšetření. Validace metody v KB. Automatizace. POCT. QC Analýza anorganických látek. Analýza nízkomolekulárních organických látek. Analýza bílkovin. Imunoanalýza. Stanovení katalytické koncentrace enzymů. Mechanizace a automatizace v klinické biochemii. Standardizace v klinické biochemii. Patobiochemická část: Struktura buňky. Buněčné a tkáňové lokalizace biochemických procesů. Transportní procesy. Poškození a zánik buňky. Apoptóza. Nádorové bujení. Tumorové markery. Regulace vnitřního prostředí. Funkce ledvin. Vodní hospodářství a elektrolyty. Acidobazická rovnováha a její poruchy. Biochemie jater. Biochemická vyšetření v hepatologii Metabolismus cukrů. Diabetes mellitus. Krev. Bílkoviny krevní plazmy. Vyšetření likvoru. Metabolismus lipidů a lipoproteinů. Onemocnění srdce a hypertenze. Fungování svalu a biochemická vyšetření. Srdce. Atheroskleróza. Kardiomarkery. Regulace nervová a hormonální. Žlázy s vnitřní sekrecí a hormony. Těhotenství a vývoj plodu. Genetická onemocnění. Downův syndrom a dědičné metabolické poruchy a jejich vyšetřování. Lidská výživa a malnutrice. Základy biochemie výživy.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)