Biochemický seminář 1

Základní informace o katedře biochemie a studiu biochemie na UP. Přednášky o výzkumném zaměření Katedry biochemie. Prezentace zajímavých biochemichých témat studenty.