Diplomová práce 4

Předmět je splněn odevzdáním diplomové práce.