Projekt management a financování výzkumu

Přednášky budou zaměřeny především na uvedení studentů do problematiky financování výzkumných aktivit a orientaci v dostupných dotačních titulech, dále na seznámení s principy projektového řízení a využití dostupných účetních dat.

Rozsah výuky je 12x 2h, ukončeno kolokviem.

Témata přednášek:

a) Financování výzkumu:

 • Principy financování vědy a výzkumu, typy finančních zdrojů
 • Nejběžnější dotační tituly v rámci účelového financování v ČR a EU

b) Základy finančního řízení, principy účetnictví:

 • Účetnictví a finanční řízení: základní pojmy
 • Struktura rozpočtu, charakteristika základních rozpočtových položek
 • Nejběžnější typy výnosů a nákladů, výkaz zisku a ztráty
 • Základní finanční ukazatele

c) Projektové řízení:

 • Příprava projektu, tvorba projektové žádosti
 • Plánování rozpočtu projektu, způsob jeho čerpání, nejběžnější typy projektových nákladů
 • Průběh realizace projektu od zahájení po závěrečnou zprávu
 • Výkaznictví a monitoring projektu
 • Využití finančních ukazatelů a účetních dat v rámci projektového řízení
 • Zásady efektivního projektového řízení  

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)