Oborový seminář pro bioinformatiky 1

Zajímavé přednášky odborníků. Prezentace studentů zaměřená na aktuální významné články v impaktovaných časopisech s tematikou neshodující se se zaměřením vlastní diplomové práce.