Biochemický seminář 4

Vyhledávání a zpracování prezentací z aktuálních vědeckých článků. Seznámení s výzkumnými směry na katedře. Aminoxidasy, aldehyddehydrogenasy. Proteolytické enzymy. Zadání témat bakalářské práce. Příprava pufrů a měření pH. Iontová síla roztoků. Měření vodivosti. Radioaktivita. Zářiče využívané v biochemii. Scintilace, autoradiografie, imaging. Základní složky živých organismů. Biosyntéza a odbourávání aminokyselin. Úvod do proteomiky. Biosyntéza a odbourávání mastných kyselin. Lipoproteins. Profilování lipidů v buňce. Lipidomika. Glykoproteiny a jejich fyziologický význam. Analýza sacharidových řetězců v glykoproteinech. Glykomika. Využití enzymů v bioanalýze. Základy bioinformatiky.