Cvičení z proteomiky

1) Příprava buněčného lyzátu (Saccharomyces cerevisiae, Escherichia coli, Yarrowia lipolytica), spektrofotometrická kvantifikace proteinů, solubilizace proteinů
2) Rehydratace IPG stripů, 1. rozměr dvojrozměrné elektroforézy (isoelektrická fokusace)
3) Ekvilibrování IPG stripů, 2. rozměr dvojrozměrné elektroforézy (SDS-PAGE), barvení proteinů v gelu koloidní Coomassie modří
4) Skenování gelu, analýza obrazu (software ImageMaster)
5) Vyřezání skvrn, proces redukce a alkylace vzorku, proteolytické štěpení vzorku v gelu a roztoku
6) Odsolování peptidových vzorků, peptidové mapování na hmotnostním spektrometru MALDI-TOF, počítačová predikce štěpení proteinů (program Protein Cutter, program PeptideMass)
7) Separace peptidových a glykopeptidových vzorků pomocí mikrogradientového zařízení na kapilární koloně s obrácenou fází, zpracování spekter pomocí software mMass
8) Měření tandemových hmotnostních spekter peptidů a glykopeptidů na přístroji MALDI-TOF/TOF
9) LC-MALDI analýza komplexního proteinového vzorku
10) Měření MALDI-TOF proteinových profilů intaktních mikroorganismů, použití programu Biospean
11) Kvantifikace proteinového vzorku s použitím isotopového značení 18O

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)