Oborový seminář 1

Zajímavé přednášky odborníků z oblasti biochemie a molekulární biologie. Prezentace studentů zaměřená na aktuální významné články v impaktovaných časopisech s biochemickou tematikou neshodující se se zaměřením vlastní diplomové práce.