Cvičení z molekulární biologie

Inokulace a kultivace buněk E. coli, nesoucích příslušné plazmidy.
Izolace plazmidové DNA z bakteriálních buněk. Restrikční štěpení plazmidové DNA.
Agarózová elektroforéza. Určení koncentrace DNA.
Detekce rekombinantní DNA v potravinách pomocí PCR.
Izolace DNA z mouky. Nastavení a vyhodnocení PCR reakce.
Transformace kvasinek S. cerevisiae "shuttle" vektorem a integračním vektorem nesoucím gen Atckx2.
Selekce transformantů a porovnání účinnosti obou transformací.
Kontrola pomocí měření aktivity CKX.
Práce s bakteriofágovou cDNA knihovnou.
Kultivace bakteriofága, izolace DNA.
Stanovení titru knihovny.
Detekce málo abundantního a provozního genu.
Izolace RNA z rostlinného materiálu, přepis do cDNA a následná RT PCR reakce.