Analýza transkriptomu a anotace genů

Nukleové kyseliny a jejich struktura. Přepis molekul DNA do RNA, typy RNA molekul, mRNA, tRNA, rRNA, malé RNA, protismyslné trankripty, definice a charakteristika genů, strukturní, regulační geny, orthologní, paralogní geny, genové rodiny, duplikace, změny počtu kopií genů, strukturní varianty genů, alternativní splicing, evoluce genů, transkripce repetitivní DNA, regulace genové exprese, RNA interference, imprinting genů, modifikace chromatinu. Sekvenování transkriptomu, vyhledávání genů a funkčních domén, nástroje predikce genů, Glimer, GeneMark, GeneScan. Analýza genové exprese, Northern blots, cDNA, microarrays, RT-PCR, SAGE, genové databáze. Validace funkce genů a funkční genomika, transformace genů a metody transgenoze, VIGS, Agrobacterium, mutageneze, TILLING, transposon tagging, TALEN.