Napříč právním řádem ČR

Jednotlivé přednášky budou postupně uvádět studenta do systému českého právního řádu do oblasti veřejného i soukromého práva, se zaměřením na problematiku ochrany duševního vlastnictví i ve vztahu k EU, vč. praktických příkladů a anglické terminologie základních pojmů práva duševního vlastnictví.

Rozsah výuky je 12x 2h, ukončeno kolokviem.

Jednotlivá témata:

 1. Základy, prameny a historie práva
 2. Základy soukromého práva - 1.část
 3. Základy soukromého práva - 2.část
 4. Obchodní právo a závazkové vztahy
 5. Právní vztahy v podnikání - pracovní právo, živnostenské právo, hospodářská soutěž
 6. Systém veřejného práva - finanční a správní právo, právo životního prostředí
 7. Trestní právo - základní instituty
 8. Základy práva Evropské unie
 9. Problematika průmyslového vlastnictví a licencí
 10. Právní prostředí v oblasti průmyslových práv
 11. Prosazování práv z duševního vlastnictví
 12. Jak přihlásit patent a užitný vzor v České republice a v zahraničí