Oborový seminář pro bioinformatiky 2

Referáty o aktuálních významných článcích v časopisech na témata vybraná po dohodě vyučujícího se studenty.