Pokročilé biochemické metody

Rámcový program: Metody stanovení prostorové struktury proteinů. Úvod do metabolomiky. Úvod do analýzy proteomu. Glykomika a lipidomika. Biosenzory. Úvod do konfokální a elektronové mikroskopie. Základy klonování a genového inženýrství. Principy a využití qPCR. Buněčné kultury a produkce rekombinantních proteinů. Genetická transfomace obilovin. Geneticky modifikované organismy.