Základy genetiky

 1. Historie genetiky, základní genetické pojmy, mendelovské principy dědičnosti, mendelovy zákony, monohybridismus, dihybridismus;
 2. Genové interakce (Intraalelické interakce; Interalelické interakce; nemultiplicitní interakce: Interakce s nezměněným štěpným poměrem, epistáze (dominantní, recesivní), inhibice, komplementarita, kompenzace; multiplicitní interakce: kumulativní s dominancí, kumulativní bez dominance, nekumulativní; hodnocení kvantitativních znaků)
 3. Chromozómové základy dědičnosti (morfologie, typologie, struktura a evoluce chromozómů, metody studia chromozómů)
 4. Buněčné dělení (buněčný cyklus, jeho regulace, mitóza)
 5. Buněčné dělení (meióza)
 6. Vazba genů (Morganovy zákony, hodnocení vazby, tříbodový test, mapování genů, faktory ovlivňující mapování genů)
 7. Molekulové základy dědičnosti (struktura a funkce DNA a RNA, replikace)
 8. Exprese genetické informace (transkripce a translace, regulace genové exprese)
 9. Determinace pohlaví (pohlavní chromozómy, pohlavní typy - Drosophila, Abraxas, Habrobracon, další faktory ovlivňující určení pohlaví, znaky vázané na pohlaví, znaky pohlavím ovládané a pohlavím ovlivněné)
 10. Mutace (spontánní a indukované mutace, bodové, chromozómové a genomové mutace, reparační procesy, význam mutací v evoluci)
 11. Mimojaderná dědičnost (plastidová, mitochondriální, plazmidová a cytoplasmatická dědičnost, epigenetická dědičnost)
 12. Populační genetika (Hardy-Weinbergův zákon, outbreeding, inbreeding, genetická rovnováha a vlivy působící na její porušení) 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)