Základy genetiky

 1. Historie genetiky, základní genetické pojmy, mendelovské principy dědičnosti, mendelovy zákony, monohybridismus, dihybridismus;
 2. Genové interakce (Intraalelické interakce; Interalelické interakce; nemultiplicitní interakce: Interakce s nezměněným štěpným poměrem, epistáze (dominantní, recesivní), inhibice, komplementarita, kompenzace; multiplicitní interakce: kumulativní s dominancí, kumulativní bez dominance, nekumulativní; hodnocení kvantitativních znaků)
 3. Chromozómové základy dědičnosti (morfologie, typologie, struktura a evoluce chromozómů, metody studia chromozómů)
 4. Buněčné dělení (buněčný cyklus, jeho regulace, mitóza)
 5. Buněčné dělení (meióza)
 6. Vazba genů (Morganovy zákony, hodnocení vazby, tříbodový test, mapování genů, faktory ovlivňující mapování genů)
 7. Molekulové základy dědičnosti (struktura a funkce DNA a RNA, replikace)
 8. Exprese genetické informace (transkripce a translace, regulace genové exprese)
 9. Determinace pohlaví (pohlavní chromozómy, pohlavní typy - Drosophila, Abraxas, Habrobracon, další faktory ovlivňující určení pohlaví, znaky vázané na pohlaví, znaky pohlavím ovládané a pohlavím ovlivněné)
 10. Mutace (spontánní a indukované mutace, bodové, chromozómové a genomové mutace, reparační procesy, význam mutací v evoluci)
 11. Mimojaderná dědičnost (plastidová, mitochondriální, plazmidová a cytoplasmatická dědičnost, epigenetická dědičnost)
 12. Populační genetika (Hardy-Weinbergův zákon, outbreeding, inbreeding, genetická rovnováha a vlivy působící na její porušení)