Metabolické regulace

Regulace na úrovni buňky a mezibuněčné komunikace. Typy signálních molekul a mezibuněčných signalizací u eukaryot. Mechanismy přenosu signálu zprostředkované povrchovými receptory. Heterotrimerní transdukční G-proteiny a jejich funkce. Super-rodina GTPas a jejich buněčné funkce. Receptorové tyrosin-specifické kinasy (RTK) a MAP kinasová signální dráha. Signalizace zprostředkovaná intracelulárními receptory, mechanismus účinku steroidních a thyreoidálních hormonů. Další signální dráhy, guanylylcyklasy a NO synthasa. Konvergence, divergence a crosstalk různých signálních drah. Interakce různých hormonů při regulaci komplexních fyziologických dějů. Metabolismus, lipidů, sacharidů, NK, centrální metabolické děkje se zaměřením na regulační mechanismy.

Aktuální přednášky v pdf lze získat na přednáškách KBC/OMET

Požadavky předmětu KBC/OMET

  • písemka: 8 otázek (max. 24 bodů)
  • bodování: A (24-22b), B (21-19b), C (18-16b), D (15-14b), E (13-12b)