Bakalářská práce 1

Rešeršní práce na zadané téma z původní časopisecké literatury. Praktické řešení komplexního úkolu.