Laboratorní technika

Roztoky: výpočet koncentrace, ředění roztoků kyselin a zásad, vážení. Pufry (ústojné roztoky) a jejich příprava: výběr vhodného složení pufru, měření pH. Pipetování. Homogenizace rostlinných a živočišných tkání. Extrakční a precipitační techniky. Filtrace a centrifugace. Zásady práce s centrifugami. Konduktometrie. Membránové separace: dialýza a ultrafiltrace. Lyofilizace. Spektrofotometrická měření: typy UV-Vis spektrofotometrů, fotometrie, absorpční spektra. Chromatografie: odsolování preparátů na koloně Sephadexu G-25. Celulosové iontoměniče a jejich regenerace: plnění chromatografické kolony, chromatografie proteinů na sloupci DEAE-celulosy, gradient pH a iontové síly. Destilace a práce na rotační vakuové odparce. Krystalizace a stanovení bodu tání organických látek. Práce se světelným mikroskopem, příprava mikroskopických preparátů.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)