Biochemické informace

Primární zdroje. Vědecké časopisy. Nejvýznamnější časopisy v oboru biochemie a přírodních věd. Impact factor. Abstrakta a plný text. On-line přístup, PDF formát. Oznamovací služby o nových číslech časopisů. Časopisy přístupné na katedře biochemie a v rámci knihoven UP. Vyhledávací služby Informačního centra UP. Monografie. Methods in Enzymology.Citační databáze. Vyhledávání pomocí klíčových slov a jména autora. Vyhledávání s pomocí grafických struktur ISIS Draw, ChemSketch.Web of Science a Science Citation Index, Currents Contents, Medline, Beilstein Abstracts, BRENDA, EXPASY. Zpracování citací. Bibliografický software - EndNote, OBD Pro, Paper Works. Informační internetové portály - BioMedNet, ChemWeb.Chemické databáze. Database přístupné on-line na UP. CHEMnetBase. Encyklopedie, patenty, tabulky, bezpečnostní listy. Merck Index.