Forenzní chemie

Kurz je rozdělen do následujících lekcí:

 1. Historie kriminalistiky, forenzní laboratoř
 2. Procedury: sběr vzorků z místa činu, analýza, report, svědčení
 3. Organická analýza: plynová chromatografie, spektrometrie, hmotnostní spektroskopie, iontová chromatografie, kapilární elektroforéza; Anorganická analýza: emisní spektrum prvků, atomová absorpční spektrofotometrie, rentgen
 4. Fyzikálně-chemické analýzy: mikroskop, otisky prstů, (zbraně), vlákna, barviva, půda; trasologie, analýza dokumentů, cenin a hlasu, skla
 5. Forenzní sérologie
 6. DNA profilování
 7. Forenzní dokumentace
 8. Kvantifikace síly důkazu pomocí Bayesova teorému
 9. Oheň, žhářství, výbušniny
 10. Drogy a jedy
 11. Pitva, forenzní expert