Struktura a funkce biomakromolekul

Struktura proteinů. Primární a sekundární struktury. Fibrilární proteiny. Globulární proteiny. Terciární a kvarterní struktura. Určení prostorové struktury pomocí krystalografie a rentgenostrukturní analýzy a pomocí NMR. Skládání proteinů. Protein-protein interakce. Struktura nukleových kyselin. Interakce DNA/RNA-protein. Strukturní a zásobní polysacharidy. Glykoproteiny a proteoglykany. Neuraminová kyselina. Lipidy, lipidové agregáty a biologické membrány. Signální komplexy a signalizace na buněčných membránách.