Biochemický seminář 2

Chemická literatura v angličtině. Vyhledání plného znění zadaného odborného článku v anglickém jazyce a jeho prezentace s využitím programu Microsoft office PowerPoint.