Cvičení z mikrobiologie

Úvod, organizace cvičení, bezpečnost práce. Příprava živných médií, sterilizace, desinfekce. Mikroorganismy v prostředí, hodnocení morfologických vlastností mikroorganismů na pevných půdách, charakteristika růstu v bujonu. Očkování a izolace mikroorganismů (aseptická technika, křížový roztěr, diluční technika). Stanovení počtu mikroorganismů (kultivační, mikroskopické). Vliv různých faktorů na růst mikroorganismů. Bakteriální rezistence vůči antibiotikům podmíněná přítomností plazmidové DNA. Fyzikální a chemické metody kontroly mikrobiálního růstu (vliv UV záření, desinfekčních prostředků, testování citlivosti k antibiotikům difúzní metodou, průkaz bakterií štěpících ß-laktamová antibiotika a testování citlivosti vůči těmto antibiotikům diluční metodou). Mikroskopické pozorování mikroorganismů, využití různých barvicích technik. Základy identifikace bakterií: biochemické identifikační testy. Rychlá enzymatická identifikace enterobakterií a druhová identifikace stafylokoků. Mikroorganismy v půdě: průkaz a izolace vybraných půdních mikroorganismů. Bakterie ve vodě: základní mikrobiologický rozbor pitné vody. Mikroorganismy v potravinách: bakterie v jogurtu, základní rozbor masa. Kultivace anaerobů z jogurtu, masa a vody. Eukaryotické mikroorganismy: základní charakteristika kvasinek a vláknitých hub.