Biochemické metody

Úvod. Zásady práce s biologickým materiálem. Homogenizace tkání a extrakce obsahu buněk. Extrakční a precipitační metody. Centrifugační metody. Preparativní a analytická centrifugace, centrifugace v hustotním gradientu. Dialýza a její provedení. Ultrafiltrace. Lyofilizace. Chromatografické metody. Adsorpční, iontoměničová, gelová a afinitní chromatografie. HPLC a perfúzní chromatografie. Chromatofokusace. Elektromigrační metody. Gelová elektroforéza. Isoelektrická fokusace a 2D elektroforéza. Blotting. Kapilární elektroforéza. Metody studia proteinů. Stanovení koncentrace proteinů, analýza aminokyselinového složení, sekvenční analýza, peptidové mapování, studium postranslačních modifikací proteinů, chemické modifikace proteinů, studium stability, chemická syntéza peptidů. Hmotnostní spektrometrie proteinů, fingerprinting peptidových hmotností, de novo sekvencování, charakterizace postranslačních modifikací, proteiny jako biomarkery v medicíně. Analýza nukleových kyselin. Mapování DNA restrikčními endonukleasami, DNA čipy, sekvencování DNA, polymerázová řetězová reakce (PCR), chemická syntáza oligonukleotidů. Imunochemické metody. Polyklonální a monoklonální protilátky. Imunodifúze a imunoelektroforéza. ELISA, imunoblotting. Průtoková cytometrie. Spektroskopické metody. Absorpční spektroskopie. Fluorescenční spektroskopie. Infračervená a Ramanova spektroskopie. Mösbauerova spektroskopie. Chiroptické metody. Resonanční spektroskopické metody - NMR a EPR. Krystalizace proteinů. Rentgenová strukturní analýza. Elektrochemické metody v biochemii. Polarografie a voltametrie. Biosenzory. Mikrokalorimetrie. Metody určování velikosti a tvaru biomakromolekul. Interakce biomakromolekul s ligandy. Studium rychlých reakcí. Tlumivé roztoky, měření pH a vodivosti. Enzymová analýza. Spřažené reakce. Chromogenní a fluorogení substráty. Radioaktivita a její měření. Autoradiografie. Imaging.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)