Úvodní slovo

Mění se provozovatel bufetu v přízemí, sortiment bude pestřejší

Od nového akademického roku se studenti a zaměstnanci v hlavní budově mohou těšit na nový sortiment bufetu v přízemí. Fakulta totiž s dosavadním nájemcem ukončila spolupráci a od září bude bufet provozovat Správa kolejí a menz. Během prázdnin ale zůstane kvůli nezbytným přípravám uzavřený, mimo provoz bude v červenci a srpnu i Špagetárna v 6. podlaží.

Správa kolejí a menz hodlá bufet otevřít 1. září, provozní doba bude ještě předmětem jednání. Zákazníci se ale určitě dočkají oproti stávajícímu stavu rozšíření sortimentu. "Musíme se přizpůsobit daným podmínkám a respektovat určitá omezení. Naší výhodou je ale zázemí nedaleké menzy a také využijeme znalostí z našich jiných bufetů. V nabídce tak budou zeleninové saláty, s nimiž máme velmi dobré zkušenosti, novinkou jsou ovocné saláty. Připravujeme jogurty s domácími müsli a ovocem, nabídneme i polévky a zájemci si budou moci objednat pizzu, kterou pečeme v menze," představil část sortimentu ředitel Správy kolejí a menz Josef Suchánek. Doplnil, že v nabídce bude i pečivo od místních dodavatelů, kváskové housky, tousty, obložené bagety, káva, čaje, nealkoholické nápoje, cukrovinky a nanuky. Stejně jako v menze bude možné k placení využít ISIC a zaměstnanecké karty.

"Věříme, že se jedná o krok správným směrem. Rozhodli jsme se pro Správu kolejí a menz, protože je to univerzitní zařízení, má bohaté zkušenosti a dokáže se v porovnání se soukromými subjekty lépe vyrovnat například s výkyvy počtu zákazníků v závislosti na akademickém roku. Očekáváme od nového provozovatele bohatší sortiment, který vhodně doplní nabídku ve Špagetárně," uvedla tajemnice Jana Zimová.

O prázdninách je třeba počítat i s uzavírkami menzy. Na Envelopě bude mimo provoz od 1. do 14. července, v té době ale bude otevřena výdejna na rektorátě. Zájemci si také mohou občerstvení zakoupit v recepcích kolejí. V Holici bude výdejna uzavřena od 24. července do 11. srpna.

Věda a výzkum

 • České hlavičky
  Ještě dva týdny můžete nominovat talentované středoškoláky, kterým se věnujete a jejichž práce si zaslouží ocenění a uznání, do soutěže České hlavičky. Účast v soutěži může být prvním významným krokem v jejich vědecké kariéře. O vítězích v pěti různých kategoriích, které zahrnují přírodní vědy, ekonomii, informatiku, praktické projekty, zlepšovací návrhy, vynálezy, technologie i inovace, rozhoduje odborná porota složená z předních českých vědců. České hlavičky jsou také znovu součástí programu EXCELENCE vyhlašovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tento program je určen pro podporu talentovaných žáků a pedagogů, kteří se o nadané žáky starají a vytvářejí jim kvalitní podmínky pro jejich další rozvoj. Uzávěrka nominací je 30. června. Podrobné informace a náležitosti nutné k podání přihlášky naleznete zde. Případné dotazy zasílejte na email: cerna@ceskahlava.cz
 • Studentská soutěž nakladatelství Academia
  Vedoucí diplomových prací i vedoucí kateder mohou do 31. října přihlašovat práce svých studentů a absolventů se zaměřením na Vědy o živé přírodě a chemické vědy i Vědy o neživé přírodě do 6. ročníku soutěže. Vítěznou publikaci vydá nakladatelství knižně. Podrobné informace naleznete zde.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

 • Úřední hodiny studijního oddělení během prázdnin
  Ve dnech 3. - 7. července a 7. - 11. srpna je studijní oddělení uzavřeno. Pokud potřebujete vyřídit neodkladné záležitosti, kontaktujte příslušnou studijní referentku emailem, případně telefonicky.
  V době letních prázdnin jsou úřední hodiny studijního oddělení upraveny následovně:
Pondělí   9:00 - 11:0013:30 - 14:30
Úterý9:00 - 11:00  13:30 - 14:30
Středazavřeno
Čtvrtek9:00 - 11:0013:30 - 14:30
Pátekzavřeno
 • Změna studijní referentky
  Od 1. července přebírá agendu studijních programů
  Ekologie a ochrana životního prostředí, Fyzika a Chemie Ing. Jana Camfrlová, email: jana.camfrlova@upol.cz.  
 • Zápis do vyššího ročníku
  Pro zápis studentů do vyšších ročníků bakalářského a navazujícího studia se nebudou odevzdávat evidenční listy a zápisové listy A. V letošním akademickém roce musí být splněny studijní povinnosti pro postup do vyšších ročníků, případně pro prodloužení studia do 4. září. Do tohoto data musí mít studenti všechny výsledky zapsány ve STAGu i v indexu a po 4. září již nesmí skládat zkoušky, zápočty či kolokvia za akademický rok 2016/17, ani se nesmí do STAGu dodatečně zapisovat výsledky. Studenti jsou povinni si zkontrolovat zapsání výsledků studia do STAGu do výše uvedeného data.
 • Prodloužení studia
  Studenti třetího ročníku bakalářského studia a druhého ročníku navazujícího magisterského studia, kteří v letošním akademickém roce nesplní všechny studijní povinnosti, tj. nebudou mít nejpozději do 4. září uzavřený ročník před státnicemi nebo obhajobou, musí nejpozději do tohoto data podat žádost o prodloužení studia na studijní oddělení.
 • Promoce
  Žádáme studenty, kteří se budou chtít zúčastnit červnových promocí, aby se nahlásili e-mailem své studijní referentce. Informace k zaplacení poplatku najdete na webových stránkách fakulty, kde je rovněž zveřejněn přesný harmonogram promocí.
 • Hodnocení studenta v doktorském studiu
  Žádáme studenty doktorských studijních programů, aby do 30. června odevzdali hodnocení za uplynulý akademický rok. Hodnocení musí být podepsané studentem a školitelem a musí obsahovat písemné stanovisko školitele, zda doporučuje/nedoporučuje postup do vyššího ročníku.
  Studenti čtvrtých a vyšších ročníků zároveň s hodnocením odevzdají i žádost o prodloužení studia. Žádost musí rovněž obsahovat vyjádření a podpis školitele. Potřebné formuláře najdete zde
 • Seznamy přednášek - studijní plány pro akademický rok 2017/2018 jsou k dispozici na webových stránkách fakulty.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

 • Letní škola statistických metod
  Pracujete ve výzkumu? Plánujete a vyhodnocujete experimenty? Píšete disertační práci? Vyučujete statistiku? Chcete si usnadnit práci s daty? Pro doktorandy i vědecké a akademické pracovníky je určen 11. ročník Letní školy statistických metod pro výzkum a výuku, který se uskuteční 28. srpna - 1. září v Brně. Získáte znalosti o plánování experimentů, odbornou konzultaci vlastní disertační práce nebo výzkumu. Podrobné informace spolu s přihláškou najdete zde.
 • Velvyslanectví Mexika v České republice informuje o vypsání vládních stipendií na Letní kurz jazyka a mexické kultury 2017 v Mexiku. Přihlášky s požadovanou dokumentací je možné podat nejpozději 21. června do 17:00 na Velvyslanectví Mexika v České Republice. Podrobné informace naleznete zde.

Provoz fakulty

 • Na základě rozhodnutí kolegia děkana došlo s účinností od 1. září 2017 k navýšení prospěchového stipendia na přírodovědecké fakultě. Úplné znění Dodatku č.1 ke Směrnici děkana A-17/9-SD, kterou se provádějí některá ustanovení stipendijního řádu, naleznete zde.
 • Provoz ekonomického oddělení v letních měsících
  Pokladna

  Z důvodu čerpání dovolené bude 18. - 31. července omezen provoz pokladny. Pokladna bude otevřena pouze 20. a 26. července, v ostatních dnech lze v naléhavých případech kontaktovat paní Vrzalovou, email: hana.vrzalova@upol.cz.
 • Zahraniční zálohy na služební cesty
  S ohledem na čerpání dovolené na rektorátní valutové pokladně i na ekonomickém oddělení fakulty žádáme zaměstnance, aby předali žádosti na zajištění valut na celé letní období do 30. června.
 • S účinností od 1. září zvyšuje univerzita svým zaměstnancům příspěvek na jídlo v menze o 8 Kč. Tímto se na přírodovědecké fakultě benefit v podobě dotace na stravování v menze srovná s dotací na stravenky. Dle cenotvorby menzy to znamená, že cena hlavního jídla v menze pro zaměstnance bude tvořena pouze cenou surovin + DPH (doposud to bylo o osm korun více + 15 % DPH) a ve výsledku tedy klesne o cca devět korun. Příspěvek zaměstnavatele (náklad pracoviště) tímto vzroste z 38 na 46 korun a přiblíží se tak dotaci na stravenky, která činí 55 % z její nominální hodnoty.
 • Kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy
  Kabinet cizích jazyků nabízí kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy přírodovědecké fakulty v zimním semestru 2017/18. Vybrat si můžete z bohaté nabídky, kterou naleznete zde.
 • Informace o již probíhajících, ale i některých plánovaných velkých investičních akcích fakulty najdete na novém webu, který vznikl ve spolupráci oddělení technické podpory, správy budov a oddělení vnitřních a vnějších vztahů. Dočtete se na něm i o případných omezeních, která mohou být se stavební činností spojena. V Aktualitách se budou nacházet stručná oznámení o postupu prací u velkých projektů, provozních záležitostech, ale například i zprávy o menších stavebních úpravách.

Různé

 • Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde v pátek 30. června.

Nové vnitřní předpisy

 • Dnem 1. září 2017 nabývá účinnosti následující norma UP:
  B1-17/2-HN - Řád přijímacího řízení UP,  vyjma čl. 8 odst. 11 a čl. 10 odst. 4, které nabývají účinnosti dnem 15. června 2017.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)