Úvodní slovo

Krásné prázdniny!

Nedávný letní POSPOS, státnice či slavnostní promoce jsou neklamnou známkou toho, že konec semestru je tu. Po náročném studiu, výuce, výzkumné práci či pořádání konferencí se jistě všichni těšíte na prázdniny a dovolené, ani já nejsem výjimkou.

S radostí mohu říct, že jako fakulta za sebou máme úspěšný akademický rok. O tom, co se nám povedlo i v čem před námi stojí velké výzvy, informujeme pravidelně a není třeba to nyní opakovat. Věřím, že většina z vás může uplynulé měsíce hodnotit jako úspěšné i sama za sebe. Rád bych vám poděkoval za práci, díky níž získala Příroda dobré renomé nejen v rámci univerzity.  Přeji vám pohodové léto a po prázdninách se opět těším na spolupráci.  Prostě ať se vám vše vydaří, jste zdraví, vyjde vám počasí, ať jsou hory přiměřeně vysoké, houby rostou, ryby berou, kola šlapou a tak dál!

Ještě jednou děkuji a v novém semestru na shledanou!

Ivo Frébort
děkan

Věda a výzkum

 • Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2018
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo rozvojový program v polovině června. Univerzita se může zapojit ve dvou kategoriích:
  -        centralizované rozvojové projekty v limitu se zapojením nejméně dvou vysokých škol, dotace se bude pohybovat v rozsahu 5 - 20 mil. korun na projekt. O výběru rozhoduje vedení univerzity, podat se mohou pouze tři projekty za instituci. Případné dotazy směrujte prosím na Mgr. Jarmilu Fiuráškovou, email: jarmila.fiuraskova@upol.cz.
  -        rozsáhlé projekty se zapojením nejméně 18 vysokých škol, dotace se bude pohybovat v rozsahu 1 - 10 mil. korun na projekt, počet podaných projektů za instituci není omezen. Pro bližší informace v souvislosti s podáním projektových žádostí kontaktujte prosím Mgr. Michaelu Kratochvílovou, email: michaela.kratochvilova@upol.cz.
  Specifikace podporovaných aktivit a formuláře pro podání žádosti o podporu naleznete zde. Termín pro podání přihlášek je 31. října.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

 • Změna studijní referentky
  Od 1. července přebírá agendu studijních programů
  Ekologie a ochrana životního prostředí, Fyzika a Chemie Ing. Jana Camfrlová, email: jana.camfrlova@upol.cz. Emaily adresované paní Mozgové, která měla agendu na starosti do 30. června, nebudou po tomto datu vyřizovány.   
 • Zápis do vyššího ročníku
  Pro zápis studentů do vyšších ročníků bakalářského a navazujícího studia se nebudou odevzdávat evidenční listy a zápisové listy A. V letošním akademickém roce musí být splněny studijní povinnosti pro postup do vyšších ročníků, případně pro prodloužení studia do 4. září. Do tohoto data musí mít studenti všechny výsledky zapsány ve STAGu i v indexu a po 4. září již nesmí skládat zkoušky, zápočty či kolokvia za akademický rok 2016/17, ani se nesmí do STAGu dodatečně zapisovat výsledky. Studenti jsou povinni si zkontrolovat zapsání výsledků studia do STAGu do výše uvedeného data.
 • Prodloužení studia
  Studenti třetího ročníku bakalářského studia a druhého ročníku navazujícího magisterského studia, kteří v letošním akademickém roce nesplní všechny studijní povinnosti, tj. nebudou mít nejpozději do 4. září uzavřený ročník před státnicemi nebo obhajobou, musí nejpozději do tohoto data podat žádost o prodloužení studia na studijní oddělení.
 • Hodnocení studenta v doktorském studiu
  Žádáme studenty doktorských studijních programů, aby do 30. června odevzdali hodnocení za uplynulý akademický rok. Hodnocení musí být podepsané studentem a školitelem a musí obsahovat písemné stanovisko školitele, zda doporučuje/nedoporučuje postup do vyššího ročníku.
  Studenti čtvrtých a vyšších ročníků zároveň s hodnocením odevzdají i žádost o prodloužení studia. Žádost musí rovněž obsahovat vyjádření a podpis školitele. Potřebné formuláře najdete zde
 • Seznamy přednášek - studijní plány pro akademický rok 2017/2018 jsou k dispozici na webových stránkách fakulty. 
 • Zápis předmětů na zimní semestr akademického roku 2017/2018 pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy se uskuteční od 11. července do 24. září. Podrobné informace jsou uvedeny zde.

 • Vyzvednutí diplomů
  Studenti, kteří se nezúčastnili červnových promocí, si mohou diplom vyzvednout od 10. července v úředních hodinách na studijním oddělení (platný občanský průkaz s sebou). Pokud bude diplom vyzvedávat jiná osoba, je nutné předložit ověřenou plnou moc.
 • Úřední hodiny studijního oddělení během prázdnin
  V době letních prázdnin jsou úřední hodiny studijního oddělení upraveny následovně:
Pondělí9:00 - 11:0013:30 - 14:30
Úterý9:00 - 11:0013:30 - 14:30
Středazavřenozavřeno
Čtvrtek9:00 - 11:0013:30 - 14:30
Pátekzavřenozavřeno

Ve dnech 3. - 7. července a 7. - 11. srpna je studijní oddělení uzavřeno. Pokud potřebujete vyřídit neodkladné záležitosti, kontaktujte studijní referentku e-mailem, případně telefonicky.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

 • Konference KRECon 2017
  Zajímá vás téma postavení mladých vědeckých pracovníků na českých vysokých školách a v celém systému výzkumu a vývoje? Nejen pro studentky a studenty doktorských studijních programů je určena mezinárodní konference KRECon 2017, která se uskuteční 9. a 10. listopadu v Národní technické knihovně v Praze. Konference je zdarma, kapacita je však omezena, proto je nutné se zaregistrovat. Podrobné informace a registrační formulář najdete zde.

Provoz fakulty

 • Provoz ekonomického oddělení v letních měsících
  Pokladna

  V době 18. - 31. července bude z důvodu čerpání dovolené omezen provoz pokladny; pokladna bude otevřena pouze 20. a 26. července. Ostatní dny lze v naléhavých případech kontaktovat paní Vrzalovou, email: hana.vrzalova@upol.cz.
 • Provozní doba vrátnic fakultních budov v době letních prázdnin
  Od 3. července do 25. srpna bude vrátnice SLO v provozu pouze od 7:00 do 15:30. Vrátnice budovy VLD bude v provozu od 3. července do 1. září jen od 7:00 do 15:00.
  Obsluha vrátnic ve fakultní budově 17. listopadu 12 a v Holici bude zajištěna během letních měsíců ve standardním režimu.
 • Provozní doba stravovacích zařízení v době letních prázdnin
  Špagetárna v 6. nadzemním podlaží fakultní budovy Envelopa bude v červenci a v srpnu mimo provoz. Bufet v 1. podlaží bude také uzavřen po celou dobu letních prázdnin z důvodu nezbytných úprav. Správa kolejí a menz jako nový provozovatel otevře bufet znovu 1. září.
  Připomínáme rovněž omezení provozu menz. Menza na Envelopě bude mimo provoz od 1. do 14. července, v té době je možné se stravovat ve výdejně na rektorátě. Zájemci si také mohou občerstvení zakoupit v recepcích kolejí. V Holici bude výdejna uzavřena od 24. července do 11. srpna.
 • Nový formulář Smlouvy o zabezpečení odborné praxe
  Právní oddělení UP připravilo novou Smlouvu o zabezpečení odborné praxe. Smlouvu i s pokyny najdete na fakultní webové stránce ve formulářích pro studenty jak v sekci Studenti, tak v sekci Zaměstnanci. Pro sjednání jednotlivých praxí studentů využívejte prosím nový formulář.
 • Dnem 18. června 2017 nabývá účinnosti Dodatek č. 6 k metodickému pokynu kvestora UP č. B3-12/1-MPK upravující poskytování cestovních náhrad univerzitním zaměstnancům.
  Zaměstnavatel může zaměstnancům při zahraniční pracovní cestě poskytovat i další cestovní náhradu - ka­pesné, a to do maximální výše 40 % stravného, přičemž toto ka­pesné je pro zaměstnavatele daňově uznatelným ná­kladem. Konkrétní výši kapesného určí bezprostřed­ně nadřízený vedoucí zaměstnanec v závislosti na délce trvání zahraniční pracovní cesty.
 • Kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy
  Kabinet cizích jazyků nabízí kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy přírodovědecké fakulty v zimním semestru 2017/18. Vybrat si můžete z bohaté nabídky, kterou naleznete zde.
 • Děkanské volno
  Děkan uděluje členům akademické obce a zaměstnancům fakulty pracovní volno na pátek 7. července.

Různé

 • Děkujeme všem studentům i zaměstnancům, kteří se zapojili do letošního Veletrhu vědy a výzkumu. Stejně jako v předchozích letech se veletrh setkal s velkým zájmem především škol, získali jsme velmi pozitivní ohlasy. Chcete-li si atmosféru této popularizační akce připomenout, prohlédněte si fotogalerii na fakultním webu nebo FB.

 • Nabízíme k využití volné kapacity fakultního ubytovacího zařízení v Karlově pod Pradědem v červenci a v srpnu. Můžete se ubytovat na libovolný počet nocí, všechny pokoje ještě nejsou obsazeny v termínech 2. - 9. července, 16. - 17. července, 23. července - 1. srpna, 2. - 4. srpna, 5. - 14. srpna, 20. srpna - 2. září.  Aktuální volnou kapacitu školicího střediska můžete ověřit na webové stránce zařízení, kde je možné zároveň provést i rezervaci ubytování.
  Objekt je skvělým výchozím bodem pro poznávání krás pohoří Hrubého a Nízkého Jeseníku. Je vybaven šesti pokoji s celkovou kapacitou 20 lůžek, společnou kuchyní, společenskou místností a sociálním zařízením. Ubytování mohou využít zaměstnanci a studenti univerzity, jejich rodinní příslušníci i zájemci mimo UP. Případné dotazy zasílejte na email: dagmar.petrzelova@upol.cz.
 • Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 15. září 2017.

Nové vnitřní předpisy

 • Dnem 18. června 2017 nabývá účinnosti následující norma UP:
  B3-17/2-MPK - Dodatek č. 6 k metodickému pokynu kvestora UP č. B3-12/1-MPK - Cestovní náhrady
 • Dnem 4. července 2017 nabývá účinnosti norma UP:
  B3-17/2-PR - Identifikační karty UP        
 • Dnem 1. září 2017 nabývá účinnosti následující norma UP:
  B1-17/4-HN - Řád rigorózního řízení UP

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)