Úvodní slovo

V Holici startuje rekonstrukce komunikací a technické infrastruktury

Opravené komunikace, nové inženýrské sítě, stání pro kola i automobily, kontejnerová stání, moderní mobiliář i nová zeleň budou výsledkem první etapy investiční akce s názvem Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury - Holice - I., která začala v těchto dnech a potrvá do září příštího roku. Celkové náklady dosáhnout zhruba 35 milionů korun, většinu peněz fakulta získá z centrálních univerzitních zdrojů.

"Naším cílem je učinit další krok v revitalizaci areálu, během nějž se zásadně změní funkční uspořádání veřejných prostranství ve prospěch pěších. Je zřejmé, že stavba ovlivní chod areálu, prosíme proto o trpělivost. Veškeré zásahy budou s uživateli koordinovat zaměstnanci správy budov a oddělení technické podpory. Největší stavební omezení by měla skončit s počátkem zimního semestru," uvedla tajemnice fakulty Jana Zimová.

Rekonstrukce se bude týkat celé hlavní ulice od budovy číslo 47 až za menzu, komunikace k Vědeckotechnickému parku a dalších přilehlých silnic a chodníků. Dojde k výměně a doplnění inženýrských sítí, z nichž některé jsou už v havarijním stavu, komplexní rekonstrukci komunikací, chodníků a zpevněných ploch. Hlavní areálová komunikace se promění v pěší zónu s vloženými prvky náměstí, automobilový provoz bude směřován od vrátnice podél objektu č. 47 severním směrem, kde jsou navržena nová parkovací stání pro automobily. Veškeré komunikace a plochy získají nové osvětlení. Přibydou kontejnerová stání, přístřešky a stojany pro kola, lavičky, stoly, odpadkové koše a informační systém.

"Mobiliář a drobné objekty jsou navrženy tak, aby se díky jednotícím prvkům zvýšila kvalita veřejného prostranství mezi budovami. Prostor doplní nová zeleň, základem kompozice je koridor zeleně mezi severní komunikací u objektů VTP B a C a centrálním parkem, na tuto linii naváží odpočinkové plochy vhodné pro konání společných akcí," objasnil vedoucí oddělení technické podpory Michal Karták.

Ve snaze minimalizovat dopady na provoz areálu je stavba rozdělena na etapy. V první fázi bude řešena středová a severní část I. etapy rekonstrukce. Velká část náročných prací (hluboké výkopy pro kanalizaci, sanace podloží atp.) by se měla provést během zkouškového období a letošních letních prázdnin.

Při provádění stavby je nezbytné dbát na zvýšenou opatrnost při pohybu v areálu a dodržovat veškeré příslušné předpisy. Parkování v areálu nebude do doby zbudování a kolaudace navrženého parkoviště možné, po dobu výstavby je nutné využít stávající parkoviště před areálem a upravené plochy pro parkování mezi vjezdovými branami do areálu. Základní údaje o stavbě budou umístěny na informační tabuli u vstupu do areálu, podrobnější údaje budou od června zpřístupněny a postupně doplňovány na webu fakulty.

Věda a výzkum

 • Discovery Award 2017 - inovativní počin v oblasti biomedicíny
  Cenu Discovery udělí letos pošesté společnost Novartis mladým vědeckým pracovníkům do 40 let, kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli vědy a výzkumu v oblasti medicíny a farmacie v České republice. Soutěž je vyhlášena pro obor biomedicína s důrazem na oblast základního výzkumu a oblast inovativních klinických, diagnostických a preventivních postupů včetně prototypů nástrojů a přístrojů. Do soutěže lze nominovat jeden projekt, program či výstup, který splňuje kritéria Discovery Award. Charakter práce, kterou chcete nominovat, je možné prodiskutovat s přípravným výborem, ke kontaktu použijte email: prihlasky@blueoceansolutions.cz nebo mob.: 602 222 921. Uzávěrka přijímání nominací je 15. června. Podrobné informace najdete zde.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

 • Uzavření ročníku před SZZ / obhajobou
  Upozorňujeme studenty, kteří půjdou v květnu nebo červnu ke státnicím nebo obhajobě, na povinnost uzavřít ročník na studijním oddělení nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby.

 • Promoce
  Žádáme studenty, kteří se budou chtít zúčastnit červnových promocí, aby se nahlásili e-mailem své studijní referentce. Informace k zaplacení poplatku najdete na webových stránkách fakulty, od 15. června zde bude zveřejněn také přesný harmonogram promocí.

 • Mezinárodní víkendová škola Space Awarenes pro budoucí učitele základních a středních škol
  Vzdělávací kancelář Evropské kosmické agentury (ESA) v České republice pořádá od 19. do 21. květnaJizerské oblasti tmavé oblohy na horské chatě Orle víkendovou školu pro pedagogy i studenty učitelských oborů víkendovou školu. Program zahrnuje odborné přednášky vědců, sledování noční oblohy pomocí optických teleskopů a radioastronomie, dílnu terénní (astro)biologie, vypouštění raket, konstrukci mlžné komory a další atraktivní dílny věnované kvalitním a zdarma dostupným vzdělávacím aktivitám a materiálům, které lze využít pro výuku v rámci různých předmětů pro žáky ve věku 8-18 let. Pro ty, kteří se aktivně zapojí do evaluací vzdělávacích materiálů projektu SPACE Awareness - Povědomí o vesmíru, je ubytování a strava zdarma. Podrobné informace a registrační formulář naleznete zde.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

 • Výzkumné pobyty se stipendiem v Německu
  Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU nabízí mladým výzkumným pracovníkům / kvalifikovaným absolventům vysokých škol zaměřených na studium různých oblastí ochrany a tvorby ŽP/ v oblasti životního prostředí max. do 3 let od ukončení vysokoškolského studia stipendijní výzkumný program v délce 6 - 12 měsíců na Německých odborných pracovištích. Stipendijní pobyt začíná v únoru příštího roku 4-týdenním intenzivním kurzem německého jazyka v Osnabrücku, přihlášku je možné podat v německém nebo anglickém jazyce do 1. srpna. Další informace ke stipendiu a podmínkám pro podání žádosti naleznete zde. Aktuality v českém jazyce jsou umisťovány také na facebook.

Akademický senát PřF UP

 • Nový Akademický senát přírodovědecké fakulty se bude počátkem příštího semestru zabývat novelizací Statutu přírodovědecké fakulty a dalších norem. S návrhy na změny se můžete obracet na své senátory či na předsednictvo fakultního senátu. Podněty tak budou moci být průběžně konzultovány s děkanem, který je předkladatelem těchto dokumentů.

Provoz fakulty

 • Od 1. června se mění provozní doba podatelen na Envelopě a v Holici.
Podatelna EnvelopaPodatelna Holice
Provozní doba dopoledne07:00 - 11:00
Vyzvednutí pošty, RUP08:00 - 08:30
Výběr schránek12:0012:00
Provozní doba odpoledne12:00 - 14:3012:00 - 14:00
Odvoz pošty14:30 - 15:00
 • Informace pro studenty i pedagogy
  Ještě jednou upozorňujeme na chystané normy a předpisy, které jsou součástí Hodnocení vnitřní kvality UP. Jedno z kritérií, které má velkou váhu, je hodnocení výuky. Proděkan pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti žádá garanty studijních oborů, aby zajistili v co největší míře účast na evaluaci výuky vyučovaných předmětů, a současně oslovuje studenty, aby se neváhali do této evaluace zapojit. Podle účasti studentů při evaluaci výuky bude fakulta následně posuzována při akreditačních řízeních.
  Základní otázky pro hodnocení předmětů, které spadají do příslušného semestru, se objeví po přihlášení studenta v systému EDIS, kam se student hlásí stejně jako do "portálu" nebo "IS STAG" pod svým přihlašovacím jménem.

 • Informace o připravovaných stavebních akcích doplnění klimatizace a výměna zkorodovaného potrubí od digestoří včetně plánovaného harmonogramu najdete zde.

Různé

 • Dětský den s Přírodou
  Srdečně zveme všechny "fakultní" děti i jejich rodiče na odpoledne plné zážitků, které se uskuteční 1. června od 15:30 do 17:30 za budovou fakulty na Envelopě. Vytvoříme nové tablo dětí a miminek naší Přírody a hrami a soutěžemi společně oslavíme Mezinárodní den dětí. Děti se mohou těšit také na skákací hrad, modelování balonků nebo malování na obličej. Abychom mohli náležitě odměnit sportovní i výtvarné výkony malých účastníků, potvrďte prosím svou účast do 28. května na e-mail: magdalena.ondrusakova@upol.cz. Pozvánku najdete zde.

 • Nejlepší narozeninové přání
  Děkan přírodovědecké fakulty vyhlašuje soutěž o nejlepší návrh narozeninového přání pro akademický rok 2017/2018. Do 16. června
  mohou studenti, zaměstnanci, senioři i absolventi posílat své originální návrhy na e-mail: dagmar.petrzelova@upol.cz, poštou na adresu: Mgr. Dagmar Petrželová, děkanát PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc. Po předchozí domluvě je možné předat soutěžní návrh paní Petrželové osobně, 6. podlaží, kancelář č. 6.011. Letos můžete vyhrát až 5000 korun a poukázku na třídenní pobyt pro dvě osoby ve fakultním rekreačním zařízení v Karlově. Podrobné informace k soutěži najdete zde.

 • Věda v pohybu - Veletrh vědy 2017
  Ve dnech 16. a 17. června se opět uskuteční Veletrh vědy a výzkumu. Akce má několikaletou tradici a těší se velké oblibě u široké veřejnosti, zvláště pak u návštěvníků z řad základních a středních škol. Byli bychom velice rádi, kdyby jednotlivá pracoviště fakulty dle svých možností i letos do akce přispěla svými nápady a aktivitami. V hlavní budově fakulty se akce uskuteční pouze v pátek od 9:00 do 16:00. Oddělení vnějších a vnitřních vztahů na akci zajistí pro max. pět účastníků na stánek:
  - občerstvení
  - trička (prosíme o upřesnění velikostí a rozdělení na pánská a dámská)
  - v případě studentů nabízíme vyplacení mimořádného stipendia ve výši 70 Kč/hod. (max. 490 Kč/student dle odpracovaných hodin)
  Pokud máte zájem se do Veletrhu zapojit, potvrďte prosím svou účast do 31. května zasláním požadavků vyplněných v tabulce na email: magdalena.ondrusakova@upol.cz.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)