Úvodní slovo

Akademický senát zvolil do čela přírodovědecké fakulty Martina Kubalu

Akademický senát přírodovědecké fakulty zvolil kandidátem na děkana pro příští čtyři roky biofyzika Martina Kubalu z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.
V prvním kole získal 11 hlasů, tedy minimální počet potřebný pro zvolení. V klání porazil stávajícího děkana Ivo Fréborta a chemika Michala Čajana. Nového děkana, jemuž funkční období začne 1. února, musí ještě jmenovat rektor Jaroslav Miller.

"Mým cílem je, aby všichni pracovníci fakulty mohli co nejlépe rozvíjet svůj tvůrčí potenciál. Rád bych rovnoměrně podporoval všechny tři pilíře, na nichž fakulta stojí, a to výuku, vědu a její popularizaci. S tím souvisí férové financování všech těchto tří složek," uvedl Kubala, který je znám zejména v souvislosti s projekty na popularizaci vědy Badatel, Newton nebo Konferencí mladých přírodovědců. Senátorům přislíbil mimo jiné zjednodušení administrativy, která je podle něj největší překážkou v tom, aby fakulta byla ještě více konkurenceschopná v mezinárodním měřítku. Ještě před volbou hovořil také o nutnosti upravit fakultní legislativu a zlepšit komunikaci uvnitř fakulty.

Dosavadní děkan Ivo Frébort získal v prvním kole osm hlasů. "Tato fakulta je úžasná a bylo mi velkou ctí stát v uplynulých čtyřech letech v jejím čele," řekl Frébort. Připomněl, že fakulta patří k předním výzkumně orientovaným fakultám v tuzemsku a v řadě oborů získala renomé i v mezinárodním měřítku. Třetí kandidát Michal Čajan obdržel ve volbách jeden hlas.

Věda a výzkum

Chiranal 2018

Katedra analytické chemie pořádá ve dnech 29. ledna až 1. února tradiční konferenci Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2018. Konference bude hostit odborníky
z akademických i průmyslových pracovišť zabývajících se teorií a aplikacemi separačních metod. Uskuteční se v Pevnosti poznání. Více informací naleznete na www.chiranal2018.upol.cz

Oddělení vědy a výzkumu

V souvislosti s nedávnými personálním posílením oddělení vědy a výzkumu jsou kompetence jeho pracovnic rozděleny následovně:

· Mgr. Alena Jarošová: CES, Vědecká rada (včetně řízení), projekty ministerstev (mimo MŠMT), OBD, IGA a FRUP

· Mgr. Lenka Hárendarčíková: web, GAČR, TAČR

· Mgr. Miriam Delongová: ediční činnost, publikační činnost, projekty MŠMT, archiv

Úřední hodiny jsou od 9:00 do 11:00. Aktuální termíny a výzvy projektů v oblasti VaV najdete na webu fakulty v záložce Věda - Projekty a granty

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

Studentské praxe

Uzávěrka přihlášek na souvislou pedagogickou praxi studentů prvního navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství je 2. února. Po tomto termínu nebude možné se na praxi přihlásit. Na webových stránkách cpp.upol.cz je k dispozici přihláškový formulář. Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti.

Současně upozorňujeme studenty, že na základě změn v legislativě od 1. ledna 2018 jsou studenti povinni zprostředkovat uzavření Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studenta mezi praktikující školou, Univerzitou Palackého v Olomouci a praktikujícím studentem. Formulář smlouvy včetně pokynů k jejímu vyplnění je k dispozici na webových stránkách Kabinetu pedagogické přípravy. Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte na adresu jana.slezakova@upol.cz

Zápis předmětů na letní semestr

Zápis předmětů na letní semestr akademického roku 2017/2018 pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy se pro studenty přírodovědecké fakulty koná od 16. ledna do 18. února. Podrobné informace jsou k dispozici zde.

Indexy jsou zrušeny

Připomínáme, že již od 1. září 2017 jsou zrušeny indexy pro všechny ročníky. Známky se zadávají pouze do STAGu.

SZZ a obhajoby BP/DP

Žádáme studenty, kteří chtějí jít v lednu/únoru ke státním závěrečným zkouškám nebo obhajobě bakalářských a diplomových prací, aby si přišli nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby uzavřít ročník na studijní oddělení a zároveň se přihlásili přes STAG na konkrétní termín.

Prezentace držitelů Fischerova stipendia

Proděkan pro zahraniční záležitosti Zdeněk Hradil srdečně zve na seminář věnovaný prezentacím
z programu Fischerova stipendia. Seminář se koná 13. února ve 14:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu. Účast stipendistů a jejich vedoucích je žádoucí, nicméně seminář je volně přístupný i širšímu akademickému publiku.

Akademický senát PřF UP

Příští jednání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého se uskuteční
31. ledna od 13:00 v zasedací místnosti děkanátu. Návrh programu:

· Zahájení, kontrola usnesení z minulých jednání

· Informace z AS UP

· Schválení zástupce fakulty v Etické komisi UP

· Schválení investic na rok 2018

· Projednání návrhu proděkanů

· Vyjádření AS PřF k záměru akreditace studijních programů

· Různé

Provoz fakulty

Dočasné přemístění studijního oddělení

Studijní oddělení je dočasně přemístěno do učeben číslo 1.024, 1.025 a 1.036 v přízemí fakulty.

Školení řidičů referentských vozidel

Pro zaměstnance, kteří při plnění pracovních povinností řídí svá motorová vozidla či služební vozidla zaměstnavatele s hmotností nižší jak 3,5 t a nejsou řidiči z povolání (nemají řízení motorového vozidla sjednané v pracovní smlouvě), je připraveno Školení řidičů referentských vozidel. Uskuteční se v těchto termínech:

· 23.1.2018 | 14:00-16:00 | PřF UP, 17. listopadu 12, 2. podlaží, 2.001 (aula)

· 25.1.2018 | 10:00-12:00 | PF, 17. listopadu 6, budova B, aula

· 5.2.2018 | 14:00-16:00 | PřF UP, 17. listopadu 12, 2. podlaží, 2.001 (aula)

Před školicí místností budou pro účastníky připraveny prezenční listiny. Vyplňte v ní čitelně jméno, pracoviště a doplňte podpis, jinak bude účast na školení neplatná. Na akci není třeba se předem registrovat, školení má platnost dva roky. Další série školení řidičů referentských vozidel je plánováno na květen a říjen letošního roku. O termínu a čase konání budou zaměstnanci
v předstihu informováni.

Hodnocení pracovníků

V návaznosti na novou normu děkana přírodovědecké fakulty Hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků zaměstnanců PřF UP předložil pracovní tým IS HAP podrobný harmonogram průběhu hodnocení zaměstnanců přírodovědecké fakulty. Dodržení termínu dostupnosti hodnocení zaměstnanců do konce března je však podmíněno zadáním všech dat do OBD a dodáním informací o projektech a zakázkách smluvního výzkumu.

Různé

Kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy

Kabinet cizích jazyků přírodovědecké fakulty nabízí kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy v letním semestru 2017/18. Vybrat si můžete z bohaté nabídky.

Nové vnitřní předpisy

Dnem 15. ledna 2018 nabyla účinnosti norma UP:
R-B-18/01
-
Zavedení personálních identifikátorů k určení jednoznačné identifikace původců výsledků vědy a výzkumu na UP

Dnem 28. prosince 2017 nabyla účinnosti norma UP:
R-B-17/11
-
Zřízení pracovní pozice pověřence pro ochranu osobních údajů

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)