Úvodní slovo

Úsměvy, nepopsatelné emoce, dojetí i pocit štěstí a dobře odvedené práce. Takové byly páteční promoce na přírodovědecké fakultě. K pedelskému žezlu postupně vztáhlo ruku k přísaze 146 absolventů bakalářských a navazujících magisterských oborů.

„Dnešní promoce se opět vydařily, atmosféra byla velmi příjemná a přátelská. Chtěl bych vyzdvihnout děkovné proslovy absolventů. Myslím, že můžeme být na naše absolventy pyšní a hrdí. Určitě budou důstojně reprezentovat naši alma mater. Přeji jim vše nejlepší do budoucna," uvedl prorektor Jaromír Fiurášek, který zastupoval rektora univerzity u magisterských promocí.

Věda a výzkum

INTER-COST
MŠMT vyhlásilo dne 1. listopadu 2018 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST (LTC19) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Termín pro podání návrhů je 12. prosince 2018; více informací zde.

INTER-ACTION
MŠMT vyhlásilo dne 1. listopadu 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (VES19IZRAEL) pro podání projektů mezinárodní bilaterální česko-izraelské spolupráce ve výzkumu a vývoji. Termín podání návrhů je 28. ledna 2019; více informací zde.

Cena děkana autorům prestižních vědeckých publikací 2018
Publikaci (soubor publikací) předkládá vedoucí katedry nebo ředitel výzkumného centra do 20. listopadu 2018 na oddělení vědy a výzkumu Mgr. Aleně Jarošové.
Pokud se u dané publikace kvalifikuje více než jeden autor, musí být specifikováno, který je na Cenu děkana navržen. Předložené publikace musí splňovat všechny následující podmínky:

- vědecký časopis, kde je práce publikována, se v daném subject class dle Web of Science nachází v percentilu 90 procent a výše;

- navržený pracovník je zaměstnanec PřF UP s výší úvazku minimálně 50 procent, a na práci uvede afiliaci PřF UP jako hlavní pracoviště;

- navržený pracovník je prvním nebo korespondujícím autorem publikace;

- publikace vyšla tiskem v roce 2018. Přihlásit lze i práce vyšlé tiskem v roce 2017, pokud nebyly přihlášeny do soutěže v předešlém roce.

Cena děkana pro vynikající pedagogy 2018

Vědecko-pedagogické rady oborů mohou prostřednictvím svých předsedů podávat návrhy na udělení Ceny děkana vynikajícím pedagogům. Písemný návrh spolu s odůvodněním je třeba zaslat proděkanovi pro vnější vztahy doc. RNDr. Karlu Hronovi, Ph.D. do 20. listopadu. Splnění požadavků pro udělení cen posoudí komise složená z proděkanů, která navrhne udělení a výši cen. Tento návrh předloží k rozhodnutí děkanovi. Zdůvodněné rozhodnutí děkana se zveřejní.

Cenu děkana může obdržet pouze zaměstnanec fakulty, který má úvazek alespoň 0,5 a v letním semestru 2017/18 i v zimním semestru 2018/19 učí vždy minimálně šest hodin kontaktní výuky týdně (z toho aspoň jednu přednášku týdně), případně tyto podmínky splnil v předcházejícím kalendářním roce. Cenu předá děkan laureátům na konci kalendářního roku.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

Imatrikulace
Žádáme studenty prvních ročníků, kteří nebyli na imatrikulaci, aby se dostavili v úředních hodinách na studijní oddělení podepsat imatrikulační slib.

Promoce
Žádáme studenty, kteří nebyli na promocích, aby si vyzvedli diplom v úředních hodinách na studijním oddělení.

Promoce studentů doktorského studia
Promoce studentů doktorských studijních oborů se budou konat 30. listopadu 2018. Po upřesnění hodiny promocí ze strany rektorátu, budou studenti kontaktováni svou studijní referentkou v druhé polovině listopadu.

Akreditace
Na studijní oddělení nastoupil nový koordinátor akreditačního řízení Bc. Radek Scholler, jehož úkolem je agenda související s akreditacemi. Vedle paní Mayerové se tak můžete s akreditacemi obracet i na něj. E-mail: radek.scholler@upol.cz, tel.: 585 634 026.

Studium na Institutu vědy a techniky v Rakousku
Absolventi bakalářského a navazujícího magisterského studia, kteří mají zájem o vědeckou kariéru v mezinárodním výzkumném prostředí, se mohou ucházet o doktorské studium v Institutu vědy a techniky v Rakousku /Institute of Science and Technology Austria/. IST Austria je mladý mezinárodní institut zaměřený na základní výzkum a postgraduální vzdělávání v přírodních a matematických vědách na okraji Vídně. Den otevřených dveří se koná 30. listopadu 2018. Termín odevzdání přihlášky je 8. ledna 2019. Podrobnosti na www.ist.ac.at.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stipendia v Izraeli
Dům zahraniční spolupráce nabízí stipendia v Izraeli pro absolvování studijních a výzkumných pobytů na vysokých školách, pro jazykový kurz hebrejštiny i pro studijní, výzkumné a přednáškové pobyty akademických pracovníků na akademický rok 2018/2019. Termín uzávěrky podání přihlášek je 23. listopadu. Podrobné informace naleznete zde.

Provoz fakulty

Změna úředních hodin - pokladna
Od pondělí 12. listopadu 2018 dochází ke změně úředních hodin v pokladně. Nově bude pokladna otevřena: PO, ST, PÁ 9:30-11:30 14:00-15:00 a ÚT, ČT pouze 14:00 - 15:00.

Přeložení potrubí
Dne 12. listopadu 2018 bude provedeno vypuštění potrubí topné větve do místností (kanceláře - 1.001, 2.007, 3.006, 4.009, 5.009, 6.001; učebny a atrium - 1.100, 2.004, 2.005, 3.003, 5.006, 5.007), důvodem je zajištění přepojení potrubí, které je v současné době v kolizi s budoucími instalacemi. Předpokládáme, že omezení topení bude do středy 14. listopadu 2018.

Dne 13. listopadu 2018 se uskuteční rozpojení potrubí topení (během dne) a následné vrtání prostupů do železobetonového stropu (do 18:30 hod.). Pokud bude jádrové vrtání úspěšné, zhotovitel začne provádět vrtací práce ve 4.NP do svislé železobetonové konstrukce.

Omezení parkování v podzemních garážích
Dne 14. listopadu od 6:00 do 24:00 bude omezeno parkování na vyznačených parkovacích místech z důvodu realizace kabelového vedení z rozvodny nízkého napětí na střechu budovy. Vzhledem k náročnosti prací prosíme uživatele podzemních garážích, aby respektovali nejen omezení, ale aby také neparkovali mimo vyznačená parkovací stání. Schéma omezení zde.

Různé

Zlatá a diamantová promoce
Zlatá promoce se uskuteční v prostorách fakulty 16. listopadu. Ve stejný den budou slavnostně předány čestné diplomy i diamantovým absolventům. Akce se uskuteční v aule (2.001) od 10:30 hodin. Zájemci o setkání s těmito absolventy jsou srdečně zváni!

Soutěž o nejlepší návrh novoročního přání
Děkan přírodovědecké fakulty vyhlašuje soutěž o nejlepší návrh novoročního přání. Soutěžní návrh musí být vlastní tvorbou autora, může být malovaný, kreslený, vymodelovaný nebo jinak výtvarně zpracovaný. Podmínkou je pouze možnost převedení do elektronické podoby pro tisk. Návrhy musí být také v souladu s vizuálním stylem UP a obsahovat vizuální prvky UP.
Autor/ka nejlepšího návrhu obdrží finanční odměnu ve výši 3 000 až 5 000 korun a poukázku na 3denní pobyt pro dvě osoby ve fakultním rekreačním zařízení v Karlově.
Soutěžní návrhy zasílejte do 13. listopadu 2018 do 23:59 ideálně v elektronické podobě na e-mail magdalena.ondrusakova@upol.cz, příp. poštou nebo po předchozí domluvě osobně s Mgr. Magdalénou Ondrušákovou. Podrobné informace najdete zde.

GIS Day
Den GIS (GIS Day) je významná událost, při které uživatelé technologie geografických informačních systémů otevírají dveře školám, kolegům a široké veřejnosti, aby ukázali konkrétní aplikace vytvořené touto důležitou technologií. Letos bude opět po skončení přednášky následovat cca 30 minutová akce v terénu s technologií GPS! GIS Day se koná 14. listopadu od 8:00. Více informací najdete zde.

Slevy a výhody pro zaměstnance
V rámci slev a výhod pro zaměstnance můžete nově nakupovat v knihkupectví Kosmas s 13% slevou po předložení průkazu zaměstnance.
S operátorem T-Mobile byly vyjednány nové zvýhodněné mobilní a datové tarify pro zaměstnance. Podrobnosti k této nabídce i dalším benefitům jsou zveřejněny na www.upol.cz/skupiny/zamestnanci/slevy-a-vyhody.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)