Úvodní slovo

Milé studentky, milí studenti,
dejte nám zpětnou vazbu na zimní semestr! Jedním z hlavních nástrojů hodnocení kvality vzdělávacího procesu je evaluace výuky. Až do 12. února 2021 je možné v Portálu ohodnotit pedagogické výkony vašich vyučujících.

O co se jedná a kdo hodnotí?

Jde o hodnocení výuky jejím přímým účastníkem, studentem, které poskytuje vyučujícím(u), vedoucímu jeho pracoviště i vedení celé fakulty nezbytnou zpětnou vazbu. Vedení fakulty, vedoucí kateder i jednotliví vyučující mohou díky informacím získaným při hodnocení výuky soustavně zkvalitňovat výuku. Zpětná vazba je důležitá nejen pro zlepšování pedagogické činnosti, ale také přispívá k otevřené komunikaci na fakultě a ke zkvalitnění vzdělávání.

Evaluace výuky je součástí systému řízení kvality na Univerzitě Palackého. Jejím cílem je získat od co největšího počtu studentů informace o kvalitě výuky, souladu jejího konkrétního obsahu s obsahem ohlášeným v anotaci předmětu, o používaných metodách ve výuce a přístupu vyučujících. Všechny tyto informace jsou klíčové proto, aby bylo možné výuku ve všech těchto oblastech neustále zkvalitňovat. Evaluace se týká všech vyučovaných předmětů. Více informací naleznete na https://eval.upol.cz/StudentEvaluation.

Jan Říha
proděkan pro studijní záležitosti

Věda a výzkum

MŠMT - ERC CZ 
MŠMT vyhlásilo 6. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu ERC CZ. Cílem programu ERC CZ je podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací projektů předložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum, které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review hodnocení prováděného odbornými panely Evropské výzkumné rady v druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků. Více informací najdete na stránkách poskytovatele. Kontaktní osoba: Mgr. Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz). Fakultní uzávěrka: 22. února 2021.

GA ČR a TA ČR zveřejnily seznam výzev pro letošní rok
Grantová agentura České republiky (GA ČR) je jediná instituce v ČR, která poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu výhradně na projekty základního výzkumu. Výzvy na podání návrhů standardních projektů, projektů JUNIOR STAR a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP budou vypsány během února. V letošním roce na rozdíl od předchozích let nebude vypsána výzva EXPRO, která se zaměřuje na zkušené vědce. Její opětovné vypsání se plánuje na příští rok. Další informace naleznete zde.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) zveřejnila harmonogram veřejných soutěží a výzev. V letošním roce nebude vyhlášena soutěž v programu ÉTA.

Akademický senát

Zasedání Akademického senátu PřF UP
Zasedání Akademického senátu PřF UP se bude konat 3. února 2021 ve 13:00 hodin. V rámci protiepidemických opatření proběhne jednání senátu on-line v prostředí Zoom. Senátoři a vedení PřF dostanou přihlašovací údaje e-mailem. Další zájemci, kteří budou chtít jednání Akademického senátu PřF UP sledovat, si musí o přihlašovací údaje napsat předsedovi AS PřF prof. Tomáši Opatrnému na e-mail tomas.opatrny@upol.cz.

Volba rektora
Akademický senát Univerzity Palackého na svém prvním letošním zasedání vyhlásil řízení o návrhu na jmenování rektorem UP pro funkční období od 1. května 2021 do 30. dubna 2025. Volba nového rektora proběhne 31. března. Návrhy na kandidáty mohou členové akademické obce předkládat do 19. února. Další potřebné informace naleznete zde.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Seminář Fischerovských stipendistů
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci bude tradiční seminář pro Fischerovské studenty odložen. Seminář se pravděpodobně uskuteční později v letním semestru, poněvadž je upřednostňována jeho prezenční forma. Další informace budou zveřejněny, jakmile bude známo nové datum semináře.

Studijní záležitosti

Provozní doba studijního oddělení
Studijní oddělení je otevřeno v plném rozsahu dle standardních úředních hodin

SZZ a obhajoby BP/DP
Žádáme studenty, kteří chtějí jít v únoru 2021 k SZZ nebo obhajobě BP/DP, aby si přišli nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby uzavřít ročník na studijní oddělení a zároveň se přihlásili přes STAG na konkrétní termín. Učiňte tak nejlépe e-mailem.

Studijní plány na akademický rok 2020/2021
Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2020/2021 jsou umístěné na webových stránkách fakulty https://www.prf.upol.cz/studenti/studium/#c1555.

Zápis předmětů na LS 2020/2021
Zápis předmětů na letní semestr akademického roku 2020/2021 pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy probíhá pro studenty přírodovědecké fakulty od 19. ledna do 22. února 2021. Podrobné informace jsou k dispozici na adrese https://www.prf.upol.cz/studenti/dulezite-terminy/.

Žádosti o uznání předmětů
Termín pro odevzdání žádostí o uznání předmětů, řádně vyplněné a potvrzené katedrou, se prodlužuje do konce ledna.

Výjezdy studentů do zahraničí
Upozorňujeme katedry, že veškeré výjezdy studentů do zahraničí je třeba hlásit paní Daně Gronychové (dana.gronychova@upol.cz). V opačném případě pak výjezd nebude zaznamenán v systému STAG a nezobrazí se na Diploma Supplement.

Jazykové kurzy
Kabinet cizích jazyků nabízí kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy přírodovědecké fakulty v letním semestru 2020/2021. Vybrat si můžete z bohaté nabídky.

Nadace Experientia - online meeting pro zájemce o zahraniční stáže
Pro všechny zájemce o program ročních zahraničních stáží pořádá Nadace Experientia v pondělí 8. února od 10:00 online meeting. Připojte se a zeptejte na vše, co vás k programu zajímá. Na vaše dotazy bude odpovídat nejenom tým Nadace Experientia, ale také dva stipendisté z roku 2020, kteří už jsou na svých zahraničních stážích – Lenka Štacková z University of Zurich a Ondřej Kováč z Innsbruck University. Online meeting se bude konat na Google Meet. Pro pozvánku s odkazem si napište nejpozději do 7. února na e-mail experientia@experientia.cz.

Setkání je určené pro mladé vědkyně a vědce (do 35 let, s ukončeným Ph.D. studiem či krátce před jeho dokončením), kteří mají zájem o roční zahraniční stáž v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie. Více info o programu hledejte na https://www.experientia.cz/pro-zadatele/zahranicni-staze/.

Nadace Experientia - online meeting pro zájemce o start-up granty
Pro všechny zájemce o program start-up grantů na založení vlastní výzkumné skupiny pořádá Nadace Experientia v pondělí 8. února od 14:00 online meeting. Připojte se a zeptejte na vše, co vás k programu zajímá. Na vaše dotazy bude odpovídat nejenom tým Nadace Experientia, ale také držitel start-up grantu Ondřej Baszczyňski, který v roce 2019 založil vlastní výzkumnou skupinu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Online meeting se bude konat na Google Meet. Pro pozvánku s odkazem si napište nejpozději do 7. února na e-mail experientia@experientia.cz.

Setkání je určené pro mladé vědkyně a vědce (do 5 let od ukončení Ph.D. studia), kteří mají minimálně roční zahraniční zkušenost a zájem o založení nezávislé výzkumné skupiny zde v ČR v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie. Více info o programu hledejte na https://www.experientia.cz/pro-zadatele/start-up-granty/.

Sdílejte svůj příběh - podcast
Máte-li zajímavou osobní zkušenost ze studií, podělte se o ni se svými vrstevníky. Myslíte si, že by mohl váš příběh oslovit středoškoláky, kteří zvažují podání přihlášky na naši přírodovědeckou fakultu? Nebo se vaše povídání o studiu chemie, matematiky, informatiky, fyziky, biologie a ekologie či věd o Zemi nebo zdravotnického oboru bude líbit budoucímu zaměstnavateli či majiteli firmy?

Možná budete právě tím, kdo ovlivní budoucí povolání nebo celý život někoho jiného! A to je výzva, nemyslíte?! Přidejte se k odvážným studentům, kteří se neostýchali a natočili jeden díl podcastu Jak na Přírodu. Ozvěte se nám na e-mail sarka.chovancova@upol.cz  a staňte se osobností Přírody, která motivuje ostatní.

Různé

T-Mobile, změna tarifu
Upozorňujeme zaměstnance UP, kteří mají sjednaný zvýhodněný tarif u operátora T-Mobile, že od 1. ledna 2021 se mění podmínky čerpání zaměstnaneckého programu. Pro zachování výhod ze zaměstnaneckého programu T-Mobile Benefit budou muset všichni zaměstnanci provést změnu tarifu na některý z tarifů z aktualizované nabídky. Změnu bude nutné provést v tzv. přechodném období od 1. ledna 2021 do 31. března 2021 na jakékoli prodejně T-Mobile ČR, nebo také pohodlně z domova telefonicky přes Zákaznické centrum T-Mobile na telefonním čísle 800 737 373.

Nové vnitřní normy

Dnem 25. ledna 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-19/11-N01 – Novela č. 1 – Hlášení škod a řešení škodních případů na UP       

Dnem 26. ledna 2021 nabývají účinnosti níže uvedené vnitřní předpisy PřF UP:
PřF-A-16/03-N02 – Novela Jednacího řádu AS PřF UP
PřF-A-16/03-ÚZ02 – Jednací řád AS PřF UP (II.úplné znění)

 

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 8. února 2021.
Kompletní harmonogram termínů na 1. pololetí je zveřejněn na stránce https://www.prf.upol.cz/zpravodaj/.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)