Věda a výzkum

Představení Aurora Alliance na přírodovědecké fakultě

Zveme vás na seminář Aurora Alliance, který se uskuteční 25. dubna 2022 od 14:00 v posluchárně 3.005 na Envelopě. Projekt Aurora představí Selma Porobić a Marie Jadrníčková z Oddělení pro partnerství RUP (UP Aurora Office). O své zkušenosti s Aurorou se za přírodovědeckou fakultu podělí Vít Voženílek a Karel Berka. Seminář se koná pod záštitou proděkana Jana Petra. Těšíme se na vaši účast!

OP JAK a OP ŽP

Nové harmonogramy výzev OP JAK a OP ŽP na rok 2022 jsou zveřejněny na webu Projekty PřF/Aktuality.

TA ČR – Program DOPRAVA 2020+: Vyhlášení 4. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+.

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka je 24. května 2022.

TA ČR – vzniká užitečný program pro usnadnění digitalizace malých a středních firem

Vzniká metodika pro hodnocení úrovně digitální zralosti malých a středních podniků v ČR a platforma rozpoznání příležitostí pro transformace obchodních modelů za softwarové podpory vychází i z nejnovějších poznatků, aspektů digitální transformace a zkušeností.

TA ČR – výzva k podávání návrhů kandidátů na 1 členku/člena předsednictva a předsedkyni/předsedu Technologické agentury České republiky

V souvislosti s končícím prvním funkčním obdobím člena předsednictva a předsedy Technologické agentury České republiky, vyhlašuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace, v souladu s příslušnými předpisy, výzvu k podávání návrhů kandidátů na 1 členku/člena předsednictva a předsedkyni/předsedu Technologické agentury České republiky. Předpokládané zahájení výkonu funkce je září 2022. Pro více informací sledujte stránky poskytovatelů a OPP PřF.

MV ČR – vyhlášení první veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích – OPSEC

Ministerstvo vnitra ČR informuje o vyhlášení první veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích – programu otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023–2029. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Pro více informací sledujte stránky poskytovatelů a OPP PřF. Fakultní uzávěrka 1. června 2022.

Akademický senát

Další řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční 18. května 2022 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu. Upřesňující informace a materiály jsou zveřejněny na stránce senátu.

Studijní záležitosti

Hýčkejte svou Přírodu! výzva pro studenty všech ročníků

Děkan přírodovědecké fakulty vyhlásil IX. ročník soutěže Hýčkejte svou Přírodu! na podporu studentských projektů v oblasti propagace a zlepšení prostředí na fakultě. Do výzvy se může zapojit student v prezenční formě bakalářského, magisterského či doktorského studia na PřF UP. Projekt je možné podpořit až 10.000 Kč! Závěrečná zpráva musí být odevzdána do 10. června 2022. Podrobné podmínky výzvy najdete zde.

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana

O mimořádné stipendium, ale i o hodnotné ceny mohou soutěžit všichni řádně zapsaní studenti přírodovědecké fakulty v sekcích Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů. Doplňkově je možné se přihlásit do posterové sekce. Soutěž se koná 5. května 2022, registrovat se můžete do 1. května na webových stránkách, kde rovněž naleznete podrobné informace k soutěži.

Potvrzení o studiu online

Potvrzení o studiu si můžete vytisknout online přímo ze svého portálu.

Uzavření ročníku před státnicemi

Uzavírání ročníků před státní závěrečnou zkouškou (alespoň tři týdny před jejím konáním) je možné provést e-mailem. Student po splnění studijních povinností kontaktuje svou studijní referentku.

Promoce

Zájemci se mohou po úspěšném absolvování státnic hlásit své studijní referentce na promoce, které proběhnou v termínu 27. 30. 6. 2022.

Soutěž Podnikavá hlava
Vědeckotechnický park UP vyhlásil již potřinácté soutěž Podnikavá hlava o nejlepší podnikatelský záměr. Ti nejlepší získají finanční odměnu 50 000 Kč, konzultace na rok zdarma a slevu na pronájem kanceláře. V letošním roce vznikla i speciální kategorie pro studenty a zaměstnance Univerzity Palackého Olomouc s názvem „Podnikatel z UP“. Své projekty můžete přihlásit do 10. května 2022. Podrobnosti najdete na www.podnikavahlava.cz.

Cena prof. Jaroslava Buchara 6. ročník

Soutěž je určena pro studenty bakalářského a magisterského nebo inženýrského studia vysokých škol. Je zaměřena na řešení libovolné originální úlohy v prostředí Ansys, Rocky DEM, Particleworks nebo v software s vlastním kódem. Přečtěte si o výsledcích v roce 2021 a 2020.

1. místo 10 000 Kč + školení (student získává 8 000 Kč + školení, vedoucí práce 2 000 Kč)
2. místo 8 000 Kč + školení (student získává 6 500 Kč + školení, vedoucí práce 1 500 Kč)
3. místo 5 000 Kč + školení (student získává 4 000 Kč + školení, vedoucí práce 1 000 Kč)

PŘIHLÁSIT SE do soutěže můžete do 30. června 2022!

Provoz fakulty

Seminář na autorská práva v oblasti PR (Public relations)
Seminář se uskuteční prezenčně 24. května od 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF. Předpokládané ukončení v 11:00. V případě vašeho zájmu o oblast autorských práv a GDPR ve vztazích s veřejností k přihlášení využijte rezervační systém, registrace je otevřená pro zaměstnance a Ph.D. studenty do 30. dubna (v nabídce kalendáře je potřeba překliknout na květen).

Různé

Podcasty přírodovědecké fakulty

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci připravila nový podcastový seriál Věda očima ženy. Postupně vám představíme ženy – vědkyně, které se významně podílejí na výzkumu i přípravě studentů vysokých škol a doktorandského studia.

Jako první si můžete poslechnout doktorku Lucii Brulíkovou z katedry organické chemie. Inspirativní vědkyni, která řeší témata týkající se aktuálních hrozeb pro lidské zdraví. Vede vlastní výzkumnou skupinu a věnuje se medicinální chemii, konkrétně vývoji nových antituberkulotik. Rozhovor najdete i na YouTube kanálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Další fakultní podcast Jak na Přírodu je určen pro středoškolské studenty a pro všechny, kteří májí zájem o studium na přírodovědecké fakultě. Ve 42 epizodách hovoří o jednotlivých oborech, výjezdech do zahraniční, různých studentských aktivitách i životě v Olomouci.

Přírodovědecká fakulta příští rok oslaví 70. výročí své existence. Vystudovaly  ji tisíce absolventů, kteří ve svém oboru dosáhli pozoruhodných výsledků. Těmto zajímavým a inspirativním osobnostem je věnován podcast Kam po Přírodě.

Výstava Kriticky ohrožené jevy našich nářečí

Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Dialektologickým ústavem Akademie věd ČR pořádá unikátní interaktivní výstavu Kriticky ohrožené jevy našich nářečí. Více než 40 nářečních map, poutavých infografických panelů a interaktivních zvukových exponátů představí návštěvníkům nejen to, jak se kde mluví, ale také, jak se nářečí v České republice mapovala, vyvíjela a postupem času měnila. To vše od 1. května do 30. června 2022 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Víc informací bude průběžně aktualizováno na stránkách ceskanareci.cz

Konference Advances in Chromatography and Electrophoresis  & Chiranal 2022

Katedra analytické chemie pořádá na půdě Přírodovědecké fakulty a Pevnosti poznání Univerzity Palackého další ročník konference Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2022. Nové trendy, zkušenosti a aplikace z oblasti separačních metod představí české i zahraniční vědecké kapacity z akademických pracovišť i zástupci komerční sféry, kteří budou prezentovat novou techniku a vybavení laboratoří. Bohatý vědecký, ale i společensko-kulturní zážitek můžete prožít 13. 16. června 2022

Charitativní koncert Společným hlasem

Akademické trio Ozembóch společně s varhaníkem Filipem Žurkem, studentem přírodovědecké fakulty, vás zvou na koncert nazvaný Společným hlasem, který se uskuteční 8. května od 19:00 v kostele Církve československé husitské v Olomouci Husův sbor. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na konto Člověk v tísni SOS Ukrajina.

Fakultní škola PřF UP

Přírodovědecká fakulta navázala spolupráci s další školou. Označení „Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci“ může nově užívat Fakultní základní škola, Tererovo nám. 1, Olomouc, stala se tak padesátou fakultní školou PřF UP. Z podepsané smlouvy vyplývá, že obě školy by měly podporovat rozvoj a zvyšování kvality vzdělávání v oblasti přírodních věd.

Příměstský (nejen) IT tábor s Czechitas

Baví vaše dítě počítače? Chcete, aby se naučilo naprogramovat vlastní hru a zároveň trávilo čas i venku? Přihlaste ho/ji na příměstský (nejen) IT tábor pro kluky a holky od 8 do 12 let v týdnu od 1. do 5. srpna 2022 na Katedře informatiky PřF UP. Na všechny malé „ajťáky a ajťačky“ se těší tým Czechitas.


Další Zpravodaj PřF vyjde v pondělí 2. května 2022.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)