Laboratoř molekulární biologie

Laboratoř populační genetiky

Přístrojová laboratoř

Studentská laboratoř

Laboratoř tkáňových kultur

Virologická laboratoř

Práce v laboratoři

Učebna SE-D