Státní závěrečné zkoušky - Bakalářské studium

Obhajoby: 10. - 11.6. 2019

Ústní: 12. - 14.6. 2019

(Materiály v pdf formátu získáte kliknutím na odpovídající odkaz)

Materiály pro novou aktreditaci studia:

Doporučená literatura:
v rozsahu předchozího studia + Campbell Neil A., Reece Jane B. (2006) Biologie, Computer Press.

Státní závěrečné zkoušky - Magisterské studium

Obhajoby: 5.6. 2019

Ústní: 6. - 7.6. 2019

Další upřesňující informace získáte v Pokročilém oborovém semináři a u  Mgr. Dany Šafářové Ph.D.

(Materiály v pdf formátu získáte kliknutím na odpovídající odkaz)

Doporučená literatura:
v rozsahu předchozího studia + poskytnuté materiály