Užitný vzor

 • Užitný vzor č.22057; č.přihlášky: 2010-23634: Trávníček Z., Buchtík R., Dvořák Z., Vančo J.: Komplexy mědi s deriváty 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-onu.
 • Užitný vzor č.25727; č.přihlášky: 2013-28046: Trávníček Z., Šindelář Z., Dvořák Z.: Salophenové komplexy železa s heterocyklickými N-donorovými ligandy a jejich použití jako léčiv v protinádorové terapii.
 • Užitný vzor č.25875; č.přihlášky: 2013-28134: Trávníček Z., Novotná R., Dvořák Z.: Dichlorido komplexy platiny obsahující deriváty kinetinu a jejich použití jako léčiv v protinádorové terapii.
 • Užitný vzor č.27031; č.přihlášky: 2014-29492: Trávníček Z., Štarha P., Dvořák Z.: Dijodo-komplexy platiny a jejich použití pro přípravu léčiv k léčbě nádorových onemocnění.
 • Užitný vzor č.27032; č.přihlášky: 2014-29548: Trávníček Z., Křikavová R., Hošek J., Dvořák Z.: Komplexy zlata s deriváty hypoxantinu a s deriváty fosfanu a jejich použití pro přípravu léčiv v protizánětlivé a protinádorové terapii.
 • Užitný vzor č.29415; č.přihlášky: 2015-31476: Trávníček Z., Vančo J., Hutyra J., Křikavová R., Dvořák Z.:Komplexy mědi s deriváty (E)-1-(2´-hydroxyfenyl)-3-fenylprop-2-en-1-onu a jejich použití jako léčiv v protinádorové terapii.
 • Užitný vzor č.29425; č.přihlášky: 2016-32164: Trávníček Z., Vančo J., Gáliková J., Křikavová R., Dvořák Z.:Dijodo-komplexy platiny s w-substituovanými deriváty 6-alkoxy-9-deazapurinu a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv v protinádorové terapii.
 • Užitný vzor č.31254; č.přihlášky: 2017-34257: Trávníček Z., Štarha P., Dvořák Z.:Dichloro-komplexy tantalu a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění.

Patenty

 • Patent č. 307696; č. přihlášky: 2017-679: Trávníček Z., Štarha P., Dvořák Z.: Dichloro-komplexy tantalu, způsob jejich přípravy a použití pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění.
 • Patent č.303009; č.přihlášky: 2010-937: Trávníček Z., Buchtík R., Dvořák Z., Vančo J.: Komplexy mědi s deriváty 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-onu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii.
 • Patent č.303560; č.přihlášky: 2012-159: Trávníček Z., Štarha P., Dvořák Z.: Použití dichlorido komplexů platiny s halogenderiváty 7-azaindolu pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění.
 • Patent č.304045; č.přihlášky: 2012-242: Trávníček Z., Vančo J., Buchtík R., Dvořák Z.: Použití komplexů mědi obsahujících 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-on a deriváty 1,10-fenanthrolinu pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění.
 • Patent č.304883; č.přihlášky: 2013-436: Trávníček Z., Šindelář Z., Dvořák Z.:Salophenové komplexy železa s heterocyklickými N-donorovými ligandy, způsob jejich přípravy a jejich použití jako léčiv v protinádorové terapii.
 • Patent č.305374; č.přihlášky: 2014-275: Trávníček Z., Štarha P., Dvořák Z.: Dijodo-komplexy platiny a jejich použití pro přípravu léčiv k léčbě nádorových onemocnění.
 • Patent č.305411; č.přihlášky: 2013-503: Trávníček Z., Novotná R., Dvořák Z.:Dichlorido komplexy platiny obsahující deriváty kinetinu, způsob přípravy a jejich užití jako léčiv v protinádorové terapii.
 • Patent č.305585; č.přihlášky: 2014-326: Trávníček Z., Křikavová R., Hošek J., Dvořák Z.:Komplexy zlata s deriváty hypoxantinu a s deriváty fosfanu a jejich použití pro přípravu léčiv v protizánětlivé a protinádorové terapii.
 • Patent č.306966; č.přihlášky: 2016-123: Trávníček Z., Vančo J., Gáliková J., Křikavová R., Dvořák Z.:Dijodo-komplexy platiny s w-substituovanými deriváty 6-alkoxy-9-deazapurinu a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv v protinádorové terapii.
 • Patent č.307046; č.přihlášky: 2015-598: Trávníček Z., Vančo J., Hutyra J., Křikavová R., Dvořák Z.:Komplexy mědi s deriváty (E)-1-(2´-hydroxyfenyl)-3-fenylprop-2-en-1-onu a jejich použití jako léčiv v protinádorové terapii.

European Patent

 • European Patent EP 2636410B1: Bulletin 2015/15: Trávníček Z., Štarha P., Dvořák Z.: Dichlorido complexes of platinum with 7-azaindole halogeno-derivatives for use in the treatment of tumour diseases.
 • European Patent EP 260000B1: Bulletin 2017/11: Trávníček Z., Vančo J., Buchtík R., Dvořák Z.: Utilization of copper complexes involving 2-phenyl-3-hydroxy-4(1H)-quinolinone and 1,10-phenanthroline derivatives for the presentation of drugs for the treatment of tumour diseases.