Základní informace

Informace o příjímacím řízení na PřF UP

 

Příjímací zkouška:

  • Bakalářské studium

BIOLOGIE se základy CHEMIE v rozsahu učiva gymnázia (písemný test, poznávací test)

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: průměr klasifikace na střední škole z biologie a chemie menší nebo roven 2,00 a účast v celostátním kole biologické olympiády.

Doporučené materiály pro přípravu na přijímací zkoušky:
Kincl, L., Chalupová, V., Bičík, V. (1997) Biologie. 1583 testových otázek a odpovědí. Rubico, Olomouc.

Vzorové zadání příjímacího testu na bakalářské studium


  • Magisterské studium

Rozsah bakalářské zkoušky oboru Molekulární a buněčná biologie (molekulární biologie, genetika, buněčná biologie, obecná biologie).

Vzorové zadání příjímacího testu na navazující magisterské studium


  • Doktorské studium

Uchazeč o doktorské studium oboru molekulární a buněčná biologie musí být absolventem navazujícího magisterského studia přírodovědného nebo lékařského směru univerzity nebo jiné (např. technické) vysoké školy s biologickým, chemickým či biochemickým zaměřením. Formální požadavky a potřebné doklady jsou součástí studijních předpisů Univerzity Palackého v Olomouci a její Přírodovědecké fakulty. Uchazeč by měl mít přiměřené laboratorní zkušenosti a prokázat aktivní znalost odborné angličtiny. Znalosti jsou prověřeny formou vstupního pohovoru, který je součástí přijímacího řízení. Součástí přijímacího řízení je i určení školitele a sestavení studijního plánu.

Uchazeč by měl prezentovat svou představu řešení tématu studia. Uchazeč ze zahraničí musí prokázat, že jeho vzdělání odpovídá požadavkům magisterského stupně studia na českých vysokých školách, že je schopen komunikovat v anglickém nebo českém jazyce a má odpovídající finanční zajištění (stipendium).