BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Vypsání témat:

Oficiální zadání prací:

Odevzdání prací: měsíc před obhajobou (viz harmonogram)

DIPLOMOVÉ PRÁCE

Vypsání témat:

Oficiální zadání prací:

Odevzdání prací: měsíc před obhajobou (viz harmonogram)

Zadávání kvalifikační práce do STAGu

Od akademického roku 2008/2009 jsou studenti povinni SAMI vkládat zadání své kvalifikační práce do STAGu. Tato povinnost platí i pro vložení plné verze kvalifikační práce a všech dalších povinných údajů před ukončením studia.

Postup pro zadávání závěrečné práce studenta do STAG

Titulní strana Bc./Dp. prác

Pokyny pro zpracování zaverečných prací - 2017

Volná témata

Bakalářské práce

Diplomové práce

Disertační práce

S dotazem na vypsaná témata kontaktujte, prosím, přímo vybraného člena katedry. Další upřesňující informace získáte na Pokročilých oborových seminářích nebo u Mgr. Dany Šafářové Ph.D.