Grantová agentura České republiky (GAČR)

Probíhající projekty:

 • 2017 – 2019 GA17-02718S: Interakce esenciálních olejů z kulinářských koření a bylin s endokrinními a detoxikačními signálními drahami
  hl. řešitel – prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
 • 2019 -2021 GA19-00236S: Úloha indolových metabolitů produkovaných střevním mikrobiomem ve střevní a jaterní regulaci metabolismu xenobiotik a lipidů.    Hl. řešitel – prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Ukončené projekty:

 • 2016 – 2018 GA16-07544S: Konstrukce in vitro modelů založených na reportérových buněčných liniích pro toxikologické a environmentální aplikace
  hl. řešitel – Mgr. Aneta Grycová (Novotná), Ph.D.
 • 2013 – 2017 GA13-01809S: Enantiospecifické interakce mezi klinicky užívanými chirálními léčivy a regulačními drahami humánních cytochromů P450
  hl. řešitel – prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
 • 2013 – 2016 GA13-07711S: Úloha signalizační dráhy Hippo a organických toxikantů v deregulaci funkcí jaterních buněk a metabolismu xenobiotik
  spoluřešitel – prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
 • 2012 – 2018 GBP303/12/G163: Centrum Excelence: Centrum interakcí potravních doplňků s léčivy a nutrigenetiky
  spoluřešitel – prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
 • 2012 – 2016 GAP303/12/0472: Studium mechanizmů regulace biotransformačního enzymu CYP3A4 prostřednictvím posttranslačních modifikací nukleárních receptorů – význam pro terapii
  hl. řešitel – doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
 • 2010 – 2012 GAP503/10/0579: Studium interakcí obsahových složek nealkoholických nápojů s regulačními dráhami metabolismu léčiv a karcinogeneze
  hl. řešitel – prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
 • 2010 – 2012 GAP304/10/0149: Konstrukce buněčných modelů odvozených od hepatocytů pro preklinické testování léčiv
  hl. řešitel – prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
 • 2008 – 2010 GP303/08/P137: Vliv dithiokarbamátových komplexů platnatých a zlatitých na NF-κB dráhu v lidských nádorových liniích HepG2 a SK-HEP-1
  hl. řešitel – Mgr. Boris Cvek, Ph.D.
 • 2008 – 2010 GP305/08/P089: Úloha MAP kinas v buněčné signalizaci aryl uhlovodíkovým receptorem (AhR) a glukokortikoidním receptorem (GR)
  hl. řešitel – Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
 • 2007 – 2010 GA303/07/0128: Transkripční regulační mechanizmy vybraných cytochromů P450 a lékových transportérů v extrahepatálních tkáních a jejich vzájemné interakce
  spoluřešitel – prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
 • 2006 – 2008 GA522/02/0040: Epidemiologie stolburu
  hl. řešitel – prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.

Interní granty Univerzity Palackého

Probíhající projekty:

Ukončené projekty:

Ministerstvo zdravotnictví (MZ)

Probíhající projekty:

 • 2019 - 2021 NV19-05-00220: Aktivátory lidského aryl uhlovodíkového receptoru (AhR) v terapii nespecifických střevních zánětů  Hl. řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Ukončené projekty:

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV)

Probíhající projekty: 

 • 2019 - 2023  QK1910070: Využití biotechnologických metod a netradičních genetických zdrojů k charakterizaci a tvorbě uniformních linií brukvovité zeleniny se specifickými parametry kvality, výnosu a rezistence k významným chorobám Řešitel: prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
 • 2019 - 2021   QK1920124: Identifikace příčin předčasného odumírání a jeho omezení při pěstování meruněk v ČR. Řešitel: prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.

Ukončené projekty:

 • 2012 – 2015 QJ1210209: Inovace pěstitelských systémů jádrovin se zaměřením na organickou produkci tržní kvality
  hl. řešitel – prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
 • 2010 – 2012 OC10034: Epidemiologické aspekty fytoplazmóz ovocných dřevin a zelenin
  hl. řešitel – prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
 • 2009 – 2013 QI91A229: Konvenční a molekulárně-genetické přístupy při tvorbě luskovin rezistentních vůči virovým a houbovým chorobám a hmyzím škůdcům
  spoluřešitel – prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
 • 2007 – 2011 QH71248: Detekce prokaryotických patogenů révy vinné a specifikace podmínek pro patogenezi jako předpoklad pro jejich účinnou regulaci
  spoluřešitel – prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
 • 2006 – 2009 QG60123: Výzkum a inovace postupů diagnostiky hospodářsky významných, regulovaných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin s důrazem na molekulární metody
  spoluřešitel – prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.