1. ROČNÍK

Mgr. Jiří Hrubý
doktorand
585 634 907
jiri.hruby01@upol.cz

Téma: Mimikry mikrobiálních metabolitů ve střevním zdraví prostřednictvím pregnanového X receptoru
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. (KBBG)

Curriculum Vitae:

2017 - 2020

Bakalářské studium, PřF UPOL, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie

2020 - 2022

Navazující magisterské studium, PřF UPOL, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie

2022 - dosud

Doktorské studium, PřF UPOL, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie

Publikační činnost

Zahraniční pobyty a stáže

2. ROČNÍK

Mgr. Lucia Sládeková
doktorand
585 634 907
lucia.sladekova01@upol.cz

Téma: Střevní mikrobiální metabolity jako modulátory signální dráhy aryl uhlovodíkového receptoru
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. (KBBG)

Curriculum Vitae:

2016 - 2019

Bakalářské studium, PřF UPOL, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie

2019 - 2021

Navazující magisterské studium, PřF UPOL, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie

2021 - dosud

Doktorské studium, PřF UPOL, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie

Zahraniční pobyty a stáže

Mgr. Šimon Pavlů
doktorand

pavlu@ueb.cas.cz

Téma: Identifikace a analýza regulačních elementů kontrolujících transkripci v genomu ječmene
Školitel: Ing. Hana Šimková, CSc. (KBBG PřF UP a ÚEB AVČR)

Curriculum Vitae:

Publikační činnost

Zahraniční pobyty a stáže

3. ROČNÍK

Mgr. Zuzana Korchanová
doktorand
585 238 704
korchanova@ueb.cas.cz

Téma: Identifikace, charakterizace a funkční validace genů zapojených do interakcí hostitele a patogenu padlí travní u obilovin
Školitel: Mgr. Miroslav Valárik, Ph.D. (ÚEB)

Curriculum Vitae:

Publikační činnost

Korchanová, Z., Švec, M., Janáková, E., Lampar, A., Majka, M., Holušová, K., Bonchev, G., Juračka, J., Cápal, P., Valárik, M. (2022) Identification, high-density mapping, and characterization of new major powdery mildew resistance loci from the emmer wheat landrace GZ1. FRONTIERS IN PLANT SCIENCE 13 897697

Zahraniční pobyty a stáže

Mgr. Adam Lampar
doktorand
585 634 907
lampar@ueb.cas.cz

Téma: Identifikace, charakterizace a funkční validace regulačních elementů promotorů u obilovin
Školitel: Mgr. Miroslav Valárik, Ph.D. (ÚEB)

Curriculum Vitae:

Publikační činnost

Zahraniční pobyty a stáže

Mgr. Petr Urbiš
doktorand

urbis@ueb.cas.cz

Téma: Využití mikrofluidních systémů pro analýzu komplexních genomů
Školitel: prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (ÚEB)

Curriculum Vitae:

Publikační činnost

Zahraniční pobyty a stáže

4. ROČNÍK

Mgr. Eliška Zgarbová
doktorand
585 634 907
eliska.zgarbova01@upol.cz

Téma: Imunodulační účinky xenobiotik aktivujících aryluhlovodíkový receptor (AhR)
Školitel doc. Ing. Radim vrzal, Ph.D. (KBBG)
 

Curriculum Vitae:

2014 - 2017 Bakalářské studium, PřF UPOL, Katedra biochemie, obor Biotechnologie a genové inženýrství
2017 - 2019 Navazující magisterské studium, PřF UPOL, Katedra biochemie, obor Biotechnologie a genové inženýrství
2019 - dosud Doktorské studium, PřF UPOL, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie

Publikační činnost:

Zahraniční pobyty a stáže:

Řešené projekty:

Mgr. Kateřina Kaduchová
doktorand

kaduchova@ueb.cas.cz

Téma:  Analýza dynamiky a 3D organizace jaderného genomu u ječmene setého (Hordeum vulgare)
Školitel: Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D. (ÚEB)

Curriculum Vitae:

Education and Academic Degrees

 • 2019–present – Ph.D. studies, Palacky University, Dept. of Biology, Olomouc, Czech Republic.
 • 2017–2019 – M.Sc., Palacky University, Dept. of Cell Biology and Genetics, Olomouc, Czech Republic.
 • 2013–2017 – Bc., Palacky University, Dept. of Cell Biology and Genetics, Olomouc, Czech Republic.

Research Focus

Hordeum vulgare, marker lines, nuclear organisation, cloning

Awards

CPNW2021 - Best poster award 

Publikační činnost

Perutka, Z.; Kaduchova, K.; Chamrad, I.; Beinhauer, J.; Lenobel, R.; Petrovska, B.; Bergougnoux, V.; Vrana, J.; Pecinka, A.; Dolezel, J.; Sebela, M., Proteome Analysis of Condensed Barley Mitotic Chromosomes. Front Plant Sci 2021, 12, 723674.

Zahraniční pobyty a stáže

„Towards in vivo analysis of chromatin dynamics in barley“; 3rd COST-SEB meeting Impact of chromatin domains on plant phenotypes meeting (8. - 12. 12. 2019, San Lorenzo de El Escorial, Spain).

Conference lecture: „In planta live microscopy of barley fluorescent marker lines“ a účast na online workshopu: „Training school on IMARIS-based 3D image processing and analysis of the 3D nucleus“ (7. - 11. 12. 2020, Zurich, Švýcarsko).

Mgr. Lucie Hloušková (Šimková)
doktorand
585 238 728
simkoval@ueb.cas.cz

Téma: Analýza genových oblastí B chromozomů rostlin
Školitel: prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (ÚEB)

Curriculum Vitae:

Education and Academic Degrees

 • 2019 – present – Ph.D. student, Cell and molecular biology, Faculty of Sciences, Palacký University, Olomouc, Topic of Ph.D. thesis: Analysis of gene domains in B chromosomes
 • 2017-2019 - Mgr. (M.Sc.), Bioinformatics, Faculty of Sciences, Palacký University, Olomouc, Topic of master thesis: Comparative analysis of Pachycladon exilis subgenomes
 • 2013-2017 - Bc., Bioinformatics, Faculty of Sciences, Palacký University, Olomouc, Topic of bachelor thesis: Processing of database informations about plant superoxide dismutases by using bioinformatics methods

Position and Employment

 • 2019 - present - Ph.D. student, Centre of structural and functional genomics, IEB AS CR, Olomouc

Research Focus

 • Maize B chromosomes
 • Bioinformatics

Publikační činnost

Nicolas Blavet, Hua Yang, Handong Su, Pavel Solanský, Ryan N. Douglas, Miroslava Karafiátová, Lucie Šimková, Jing Zhang, Yalin Liu, Jie Hou, Xiaowen Shi, Chen Chen, Mohamed El-Walid, Morgan E. McCaw, Patrice S. Albert, Zhi Gao, Changzeng Zhao, Gil Ben-Zvi, Lior Glick, Guy Kol, Jinghua Shi, Jan Vrána, Hana Šimková, Jonathan C. Lamb, Kathleen Newton, R. Kelly Dawe, Jaroslav Doležel, Tieming Ji, Kobi Baruch, Jianlin Cheng, Fangpu Han, James A. Birchler, Jan Bartoš (2021): Sequence of the supernumerary B chromosome of maize provides insight into its drive mechanism and evolution. Proceedings of the National Academy of Sciences Jun 2021, 118 (23) e2104254118; DOI: 10.1073/pnas.2104254118

Zahraniční pobyty a stáže

5. ROČNÍK

Mgr. Martin Kovačik
doktorand
585 238 728
kovacik@ueb.cas.cz

Téma: Analýza organizace a dynamiky buněčných jader v endospermu ječmene
Školitel: Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D. (ÚEB)

Curriculum Vitae:

Kovacik, M.; Nowicka, A.; Pecinka, A., Isolation of High Purity Tissues from Developing Barley Seeds. J Vis Exp 2020, (164).

Nowicka, A.; Kovacik, M.; Tokarz, B.; Vrana, J.; Zhang, Y.; Weigt, D.; Dolezel, J.; Pecinka, A., Dynamics of endoreduplication in developing barley seeds. J Exp Bot 2021, 72, (2), 268-282.

Nowicka, A.; Sahu, P. P.; Kovacik, M.; Weigt, D.; Tokarz, B.; Krugman, T.; Pecinka, A., Endopolyploidy Variation in Wild Barley Seeds across Environmental Gradients in Israel. Genes (Basel) 2021, 12, (5).

Publikační činnost

Zahraniční pobyty a stáže

Mgr. Klára Procházková
doktorand
585 238 726
prochazkova@ueb.cas.cz

Téma: Identifikace genů podílejících se na opravách toxických DNA-proteinových vazeb u huseníčku rolního
Školitel: Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D. (ÚEB)

Curriculum Vitae:

 2015 Bachelor degree in Biochemistry, Faculty of Science, Masaryk university, Brno CZ

2018: Master degree in Biochemistry, Faculty of Science, Masaryk university, Brno CZ

Publikační činnost

Boudichevskaia A., Houben A., Fiebig A., Prochazkova K., Pecinka A., Lermontova I., 2019. Depletion of KNL2 Results in Altered Expression of Genes Involved in Regulation of the Cell Cycle, Transcription, and Development in Arabidopsis. International Journal of Molecular Sciences 20, 5726. https://doi.org/10.3390/ijms20225726 

 

Nowicka A., Tokarz B., Zwyrtková J., Tomaštíková E.D., Prochazkova K., Ercan U., Finke A., Rozhon W., Poppenberger B., Otmar M., Niezgodzki I., Krečmerová M., Schubert I., Pecinka A., 2020. Comparative analysis of epigenetic inhibitors reveals different degrees of interference with transcriptional gene silencing and induction of DNA damage. The Plant Journal n/a. https://doi.org/10.1111/tpj.14612 

 

Prochazkova K., Finke A., Tomaštíková E.D., Filo J., Bente H., Dvořák P., Ovečka M., Šamaj J., Pecinka A., 2022. Zebularine induces enzymatic DNA–protein crosslinks in 45S rDNA heterochromatin of Arabidopsis nuclei. Nucleic Acids Research 50, 244–258. https://doi.org/10.1093/nar/gkab1218  

Zahraniční pobyty a stáže

Laboratory of Stefanie Rosa, Department of Plant Biology, SLU, Uppsala, Sweden (Chromatin dynamics and mobility) 

 2016: Spring Term - Erasmus studies in program: Biodiversity, conservation and   restoration, Faculty of Science, University Antwerpen, Antwerp BE

Conferences: 

 • 11th TRI-NATIONAL ARABIDOPSIS MEETING, Curych, Švýcarsko, poster na téma ‚Cytidine analog zebularine induces enzymatic DNA-protein crosslinks in Arabidopsis‘ 
 • Plant biotechnology: Green for good V, Olomouc, Czech Republic Poster: Towards understanding repair of toxic DNA-protein crosslinks in Arabidopsis‘ 
 • ‘PLANT BIOLOGY CS 2019‘ České Budějovice; Poster: Towards understanding DNA-damage repair of toxic DNA-protein crosslinks in Arabidopsis’ 
 • ‘11thCentral European Genome Stability and DNA Repair Meeting‘; Poster: Cytidine analog zebularine is an inducer of enzymatic DNA-protein crosslinks in Arabidopsis‘, Szeged, Maďarsko. 
 • The Czech Plant Nucleus Workshop 2021 (CPNW2021); Poster: Forward-directed genetic screen as a tool for the identification of DNA-protein crosslink repair factors in Arabidopsis’   

Mgr. Beáta Strejčková
doktorand
585 634 907
strejckova@ueb.cas.cz

Téma: Funkční analýza genů ovlivňujících kvetení u obilovin
Školitel: RNDr. Jan Šafář, Ph.D (ÚEB)

Curriculum Vitae:

Projects:

2020-2021, GAČR 19-05445S “Study of molecular mechanisms of vernalization in wheat”, member of team

2022–present, GAČR 22-00204S “Molecular aspects of vernalization in temperate cereals”, member of team

Publikační činnost

Strejčková B, Milec Z, Holušová K, Cápal P, Vojtková T, Čegan R, et al. In-Depth Sequence Analysis of Bread Wheat VRN1 Genes. Int J Mol Sci. 2021;22:12284. doi:10.3390/ijms222212284.

Strejčková B, Čegan R, Pecinka A, Milec Z, Šafář J. Identification of Polycomb Repressive Complex 1 and 2 Core Components in Hexaploid Bread Wheat. BMC Plant Biol. 2020;20 Suppl 1:175.

 

 

Zahraniční pobyty a stáže

04/2022-06/2022 Max Planck Institute for Plant Breeding Research, Cologne, Germany (Coupland dept, Turck group)

Plant Biotechnology: Green for Good V (10. – 13. 6. 2019) - Poster (Identification of PRC1 and PRC2 core components in hexaploid wheat).

The Czech Plant nucleus Workshop, Olomouc Czech Republic (Strejčková, B., Milec, Z., Holušová, K., Čegan, R., Šafář, J. (2021, September 14-15). Towards understanding the VERNALIZATION-1 gene regulation in hexaploid wheat [Conference presentation]. In: The Czech Plant nukleus Workshop 2021, Book of Abstracts, p. 29. CPNW 2021, Olomouc, Czech Republic.).

6. ROČNÍK

Mgr. Karolína Ondrová (Poulíková)
doktorand
585 634 907
karolina.ondrova@upol.cz

Téma: Interakce nutraceutik s regulačními drahami metabolismu xenobiotik
Školitel prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. (KBBG)
 

Curriculum Vitae:

2012 - 2015 Bakalářské studium, PřF UP, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie
2015 - 2017 Navazující magisterské studium, PřF UP, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie
2017 - dosud Doktorské studium, PřF UP, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie

Výzkumné aktivity:

Zahraniční pobyty a stáže:

 • Leibniz-institut für umweltmedizinische forschung (IUF; Düsseldorf, Německo) pod vedením dr. Thomase Haarmanna-Stemmanna. Leden - březen 2017. 

Řešené projekty:

Mgr. Barbora Vyhlídalová
doktorand
585 634 907
barbora.vyhlidalova@upol.cz

Téma: Endogenní a xenobiotické indoly jako modulátory signálních drah AhR a PXR
Školitel prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. (KBBG)
 

Curriculum Vitae:

2012 - 2015 Bakalářské studium na PřF UP, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie
2015 - 2017 Navazující magisterské studium na PřF UP, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie
2017 - dosud Doktorské studium na PřF UP, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie

Výzkumné aktivity:

Zahraniční pobyty a stáže:

 • stáž pod vedením prof. Xiao-Feng Sun, oddělení onkologie a oddělení klinické a experimentální medicíny, Linköping University, Sweden (září - listopad 2016)

Řešené projekty:

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)